Enrera
Projecte
L'ús didàctic del so com a recurs expressiu. La ràdio al centre educatiu
 
 
  Projecte
   

Es proposen tres tipus de projectes que s'han de seleccionar pels alumnes d’acord amb el tutor del curs.

La proposta que es fa pretén ser variada per tal de donar diverses possibilitats de selecció a l’alumne.

   
  Primera proposta:
   
 

Creació d’un programa de ràdio amb alumnes del vostre centre. Podeu triar algun dels exemples treballats al llarg del curs o bé consultar algun treball a la pàgina de la mostra d’audiovisuals: http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/lamostra/009/ o bé la Marató de ràdio de la xtec: http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/radio/marato.php

La proposta consisteix a convertir algun treball realitzat pels alumnes durant el curs, de qualsevol àrea en un producte radiofònic. Pot ser de ficció o bé un reportatge.

Podeu realitzar amb els vostres alumnes un conte amb diàlegs dels diferents personatges.

Cal tenir en compte, que l’exercici consisteix en utilitzar tots els elements dels llenguatge radiofònic (veu, música, efectes sonors i silenci) en la construcció del vostre treball.

   
  Segona proposta:
   
 

Sonoritzar un material multimèdia. Es tracta de seleccionar un material multimèdia o bé de confegir-lo i sonoritzar aquest producte.

Caldrà tenir en compte els elements del llenguatge sonor a l’hora de fer aquest treball.

Una possibilitat és elaborar un conte amb imatges i després una presentació amb un programa de presentacions, tipus Open Impress o Power Point. Penseu en el so que hi podeu posar, la veu, la música i els efectes sonors.

Podeu posar els efectes d’animació que vulgueu a la vostra presentació i configurar-la que es presenti de forma automàtica.

Un segona possibilitat és fer-ho en el mateix conte amb el format d’una pàgina web. A cada pàgina incrusteu un so explicant aquella part del conte.

   
  Tercera proposta:
   
 

Proposta de lliure creació amb l’acord del tutor del curs. Per aquelles persones que pensin en una proposta de projecte diferent, es dóna aquesta opció per tal que puguin exercitar la seva creativitat.

   
   
 
Amunt