Història

L'institut Bernat el Ferrer es un centre públic que depèn del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Te el seu origen l'any 1978 quan comença com Institut de Formació Professional ubicat al C/ del Molí, 8 a una antiga fabrica Tèxtil. Al començament depenia del Politècnic de Terrassa.

Actualment, en el IES Bernat el Ferrer pots cursar:

El nom de l'institut, que va nèixer com institut de formació professional, ret homenatge al primer professional de Molins de Rei.

Molins de Rei neix el 1188 quan Alfons II d’Aragó i comte de Barcelona confia la construcció d’uns molins a un tal Joan dit dels molins. Una vegada construïts, i per decisió reial, els molins queden sota responsabilitat de Bernat el Ferrer. Una de les condicions que se li imposa és que ha de viure i tenir cura de l’edifici de nova construcció. Així se sembra la llavor d’un nou municipi que fins al segle XV va alternar la dependència reial amb etapes de dependència senyorial.