Preinscripció post-obligatòria curs 2006-07

Calendari de preinscripció i matriculació batxillerat i grau mitjà:

Difusió de l’oferta inicial 12 de maig
Presentació de les sol·licituds Del 15 al 26 de maig
Publicació de les llistes amb el barem 6 de juny
Reclamacions a les llistes del barem 7, 8 i 9 de juny
Resolució de les reclamacions 12 de juny
Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 14 de juny
Difusió de l’oferta final 26 de juny
Publicació de les llistes d’alumnat admès 30 de juny
Període de matriculació Del 3 al 7 de juliol

Consulta dels resultats de la preinscripció (codi centre 08034217) Haureu de clicar el cerca de baix, no el "cerca centre"

www.gencat.net


Visita la nostra web per veure els Currículums de Batxillerat i dels Cicles que fem al nostre centre.