Escola Verda

Enguany, és el segon curs que treballem per potenciar un institut sostenible i continuar amb les accions previstes per poder formar part del col·lectiu d'Escoles Verdes.

El Pla d'acció que durem a terme durant aquest curs comprèn tres línies bàsiques:

1. Estudi energètic del centre, amb la intenció de reduir el consum elèctric:

  • Enllumenats
  • Ordinadors
  • Calefacció

2. Racionalització del consum de l'aigua: Hem començat la substitució de les aixetes "manuals" per aixetes automàtiques i endegarem una campanya de sensibilització.

El triturador de brossa orgànica

El compostador en la fase final de construcció

3. Reciclatge de materials que utilitzem en el centre.

  • Paper
  • Recollida sistemàtica de brossa orgànica. Hem construït un compostador d'obra de 1.54m3 i hem adquirit un triturador elèctric. Això ens ha permès iniciar el compostatge.
  • Continuem amb la recollida selectiva d'altres materials com: cartutxos d'impressora, vidre, plàstic...

El mes de gener ampliarem la comissió ambiental del nostre centre, que estarà formada per dos representants de l'equip directiu, quatre professors, dos alumnes de l'ESO, un pare/mare i un professional del PAS.

Ens agradaria molt que des del col·lectiu de pares i mares del centre ens féssiu arribar qualsevol iniciativa que ens ajudés en el treball de la creació de valors per a una societat més sostenible.