Currículum del Batxillerat Científic-Tecnològic

 

1r. Batxillerat

 
       

Hores

   

setm.

 

Llengua catalana

 
 

3

   
 

Llengua castellana

 
 

3

   

Currículum

Idioma estranger (Anglès)

 

Comú

3

   
 

Educació física

 
 

2

 

Filosofia

 
 

3

   
 

 Matemàtiques

 
 

4

   
   
 

Física

 
 

3

Currículum

 

Variable

Química / Tecnologia

 
 

3

   
 

Biologia / Dibuix Tècnic

 
 

3

   

Currículum

Optatives
Geologia                 Mecànica

 

optatiu

2

       

29

 


2n. Batxillerat

 
       

Hores

   

setm.

 

Llengua catalana

 
 

3

   
 

Llengua castellana

 
 

3

   

Currículum

Idioma estranger (Anglès)

 

Comú

3

   
 

Història

 
 

4

   
   
 

Filosofia

 
 

3

   
 

Matemàtiques

 
 

4

   
   
 

Física

 
 

3

Currículum

 

Variable

Químmica / Electrotècnia

 
 

3

   
 

Biologia / Dibuix Tècnic

 
 

3

   
 

Treball de Recerca

1

       

30