Currículum del Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials


1r. Batxillerat

 
       

Hores

 

setm.

 

Llengua catalana

 
 

3

   
 

Llengua castellana

 
 

3

   

Currículum

Idioma estranger (Anglès)

 

Comú

3

   
 

Educació física

 
 

2

 

Filosofia

 
 

3

   
 

  Llatí
/ Economia
i Organització d’Empreses

 
 

3

   
 

Grec
/ Matemàtiques
aplicades a C. Socials

 
 

3

Currículum

 

Variable

Història contemporània

 
 

3

   
 

Literatura Castellana / Economia

 
 

3

   
 

Optatives

 

Currículum

4

optatiu

 
   
       

30

 

 

2n. Batxillerat

 
       

Hores

   

setm.

 

Llengua catalana

 
 

3

   
 

Llengua castellana

 
 

3

   

Currículum

Idioma estranger (Anglès)

 

Comú

3

   
 

Història

 
 

4

   
   
 

Filosofia

 
 

3

   
 

  Llatí
/ Economia
i Organització d’Empreses

 
 

3

   
 

Grec
/ Matemàtiques
aplicades a C. Socials

 
 

3

Currículum

 

Variable

Història de l’Art

 
 

3

   
 

Literatura Catalana / Geografia

 
 

3

   
 

Treball de Recerca

1

       

29