Resultats de la Selectivitat 2004

Com cada any, un cop començat el nou curs els centres educatius tenim coneixement de la mitjana de notes que han obtingut els nostres alumnes a les Proves d'Accés a la Universitat del curs passat. A més se'ns dóna la mitjana de Catalunya per tal d'establir-hi un referent.

Enguany els resultats han estat molt bons. A diferència d'altres anys en què els nostres resultats eren semblants a la resta de centres de Catalunya.

A les matèries comunes, les més fiables perquè les fan tots els alumnes, els resultats han estat per sobre de la mitjana en Llengua castellana, Història, Idioma i Filosofia, i només han estat per sota en Llengua catalana.


A les matèries de modalitat els resultats han estat més repartits, però predominen els resultats positius. També cal tenir en compte la quantitat d'alumnes que han fet algunes proves. Per exemple la prova de Dibuix Tècnic només la van fer 3 alumnes.