ESO - Currículum Primer d'ESO -

1r. trimestre
2n. trimestre
3r. trimestre

29 h

3 h
Anglès
Anglès
Anglès

C.

S

i

n

t

e

s

i

3 h
Castellà
Castellà
Castellà
3 h
Català
Català
Català
3 h
Matemàtiques
Matemàtiques
Matemàtiques
3 h
C. Socials
C. Socials
C. Socials
3 h
C. Naturals
C. Naturals
C. Naturals
2 h
Educació física
Educació física
2 h
Música
Música
2 h
Tecnologia
Tecnologia
2 h
Crèdits variables
Crèdits variables
2 h
Religió / Ensenyaments alter.
Religió / Ensenyaments alter.
1 h
Tutoria