Cicles Formatius de Grau Mitjà


Família Administrativa

Gestió administrativa

Família Elèctrica i Electrònica

Equips i Instal·lacions electrotècniques

Família Informàtica

Explotació de sistemes informàtics