Cicles Formatius de Grau Superior


Família Administrativa

Administració i Finances
Secretariat

Família Elèctrica i Electrònica

Sistemes de regulació i control automàtics

Família Informàtica

Administració de sistemes informàtics