La Mediatriu d'un segment AB

La mediatriu d'un segment (AB) és la recta perpendicular que passa per el punt mig d'un segment.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

També es pot observa:
- La mediatriu passa per on es troben les dues circumferències.
-Si movem el segment l'angle sempre és el mateix (90º).
-La mediatriu és el lloc geomètric dels punts del pla que equidisten de tots dos extrems del segment.Marc Font Rigol, 25/4/2007, Creat amb GeoGebra