S'inicia el procediment de licitació i adjudicació del contracte del servei de neteja pel període
de l'1 de març de 2017 al 28 de febrer de 2018


         2. Prescripcions tècniques  
         3. Clàusules administratives  
        4.Obertura sobre C

        — Annex I.- Quadre de puntuacions.
        — Annex II.- Informe tècnic.

        — Resolució d'adjudicació del contracte de serveis de neteja del Centre.

        — Formalització del contracte.