Presentació
 
  "Salutació inicial "
   1. Salutació inicial.
  Benvingut al meravellós món del saber...
      Hola !!  Benvingut a l’IES  Margarida Xirgu de l’Hospitalet de Llobregat.
 Som un institut públic que ja fa més de 30 anys que treballa per al barri en l’àrea de l’educació. Aquí trobaràs tota una sèrie de professionals de l’ensenyament que t’obriran les portes al món meravellós de la cultura i del saber.
 Professors i professores de totes les àrees del coneixement perquè gaudeixis d’una educació integral, des de les lletres a les ciències, de la música a l’esport i les belles arts, del món de la filosofia a la cultura religiosa.
  Ells/es posaran al teu servei tota la seva experiència perquè puguis entendre la societat actual, per preparar-te per al món laboral del futur i perquè siguis un ciutadà/na de primera. 
  Si t’agrada descobrir el món en què vius, si et deixes acompanyar d’una manera oberta i participativa i, sobretot, si estàs disposat/da a esforçar-te per millorar, has triat un molt bon institut.
    Et desitgem molta sort amb nosaltres!!
Atenció: 
   L’Institut no només són les parets. Un institut el forma la Comunitat Educativa que hi conviu: alumnat, professorat, pares i personal no docent  (consergeria, secretaria, responsables de la cafeteria i de la neteja...). Tots mereixen el nostre respecte per igual.
 
El teu tutor/a.
      La figura del/la tutor/a és molt important en un institut, perquè és el/la teu/va professor/a de referència. Ell/a t’acull des del primer dia, t’ensenya l’horari, et mostra totes les dependències (aules, aules de tecnologia i d’informàtica, biblioteca, laboratoris, gimnàs, porxo, pati, sala d’actes, sales d’audiovisuals, consergeria, cafeteria...) i t’explica el funcionament del teu nou Centre.   
     A més de ser el/la professor/a especialista d’una matèria concreta, tindràs una hora setmanal de Tutoria amb ell/a i et farà arribar totes les informacions generals del devenir del curs. També podràs parlar amb ell/a de les coses que afecten la teva classe i podreu buscar solucions junts si surten problemes. Qualsevol cosa que faci referència als teus estudis, la pots parlar amb ell/a amb tota confiança.
      El tutor vetlla pel teu bé!!
    El/la tutor/a també és la persona de referència per a la teva família, que pot sol·licitar una entrevista per parlar amb ell/a i demanar-li pels teus progressos. I a l’inrevés: també el/la teu/va tutor/a pot citar el teu pare o la teva mare per parlar-hi quan ho cregui convenient.
    L’eina més adequada per demanar una entrevista és l’agenda. És imprescindible que tinguis una agenda per apuntar les activitats de l’escola: material que has de portar per una activitat concreta, tasques escolars, exàmens, sortides, festivitats...I també perquè el professorat pugui enviar missatges al teu pare o mare i ells ens hi diguin la seva. Tots aquests missatges han d’anar signats, tant pel pare o la mare com pel tutor o la tutora.
Atenció:  És la teva responsabilitat tenir una agenda ben cuidada. El/la tutor/a pot fer una revisió d’agendes i si comprova que no apuntes les coses o que està bruta, et cridarà l’atenció. Fins i tot pot exigir-te que la canviïs per una de nova si la tens plena de ratllades i dibuixos i ja no pots apuntar-hi res.
El carnet escolar.
    Durant les primeres setmanes del curs, un cop ja s’han tancat les llistes d’alumnat i s’han distribuït les optatives, el/la tutor/a et donarà el carnet de l’IES Margarida Xirgu.
       És el carnet que t’identifica com a alumne/a del nostre Centre!!

    N’hi ha de dos tipus:
 
   T’identifica com alumne/a d’ESO.
  Aquests/es alumnes no poden abandonar l’escola fins que no s’acaba el seu horari o si les famílies no els/les venen a buscar per alguna emergència.
De color VERD
   T’identifica com alumne/a de Batxillerat.
  Aquests/es alumnes poden marxar a casa a última hora del matí o de la tarda si un/a professor/a no ha pogut assistir a classe. S’han d’esperar que el professorat de guàrdia els comuniqui l’absència del/la professor que els hi feia classe. Aquests/es alumnes, si volen, poden sortir al carrer a l’hora de pati.  
  Atenció: 
  Si un/a alumne/a de Batxillerat no té el carnet verd perquè se l’ha oblidat, l’ha perdut o no ha donat la fotografia, no té dret a sortir a l’hora de pati i s’haurà de quedar al Centre.
 
  Recorda:  
  Si es produeix una vaga d’estudiants, només l’alumnat de 3r, 4t d’ESO i Batxillerat té dret a seguir-la. L’alumnat de 1r i 2n d’ESO ha de fer classe.
La bona educació obre totes les portes.
       Si vols guanyar-te ràpidament l’estimació i el respecte de tothom, professorat i personal no docent del Centre, fes servir amb normalitat les paraules de cortesia.

        Un/a alumne/a que faci servir paraules com “bon dia” o “bona tarda” per saludar, que sigui agraït amb un “moltes gràcies” o un “si us plau”, que truca a la porta i demana permís abans d’entrar a un lloc, que deixa passar un/a professor/a davant una porta, que s’ofereix per ajudar a fer quelcom, que no parla cridant o mira de no fer servir paraules barroeres, té molt de guanyat. No només ara, sinó per a tota la vida.

      

  Ser educat/da i fer servir les paraules de cortesia com un hàbit t’obrirà moltes portes el dia de demà i serà la teva millor carta de presentació!!

          A més, si al migdia et quedes al menjador escolar, ajuda a parar i desparar taula, menja amb correcció i procura obeir en tot moment al personal de la cafeteria. Recorda que la cafeteria no és un lloc per jugar, ni cridar ni córrer.

  A les pàgines següents trobaràs algunes de les nostres normes de convivència més importants.
  Si segueixes aquests consells i tots i totes complim i fem complir aquestes pautes,
gaudirem d’una bona i   agradable convivència.