"Sobre els horaris"
    Ep, només 5 minuts...                             
   
         Les portes de l’institut restaran obertes només 5 minuts, cal ser molt puntuals. Així, després de les 8:05 al matí des de consergeria tancaran la porta i ja no podràs entrar.

         L’alumnat d’ESO i Batxillerat que arribi tard haurà s’haurà d’esperar a l’hora següent si són les 8’05 i fins a les 11’30 si ja han passat les 9’05.  Només amb un justificant del la familia o del metge, o amb un escrit anterior del pare o la mare al/la tutor/a justificant els motius del retard, es deixarà passar.

  
  Atenció La teva primera classe no pot ser el pati. Si no has vingut a les primeres hores tampoc tens dret a gaudir del pati. T’hauràs d’esperar fins a les 11:30.
    
      
    El/la teu/va tutor/a comprovarà les teves faltes d’assistència a primeres hores del matí i prendrà les mesures que cregui convenients, com parlar amb tu directament o trucar a la teva familia per trobar una solució.
          
 Pensa que a tots ens agrada dormir!!

   Sigues puntual a les classes.
       Entre classe i classe tenim 5 minuts per canviar d’aula. Si no tenim aquesta necessitat, la nostra obligació és la de restar a dins de l’aula esperant el/la professor/a següent, xerrant amigablement amb els/les nostres companys/es i preparant el material de la nova classe.
        Evita sortir al passadís o anar a una altra aula o a un altre pis a buscar els/les teus/ves amics/gues. Segurament arribaràs tard, et trobaràs amb la porta tancada i t’expulsaran a la Sala de Guàrdia. Per parlar amb les amistats ja hi ha uns altres moments, com el pati o a la sortida, al carrer.
       Ah! Recorda també que les escales són per anar d’un pis a un altre i no per seure-hi. Dificultem el pas de
professorat i companys/es. Espera dins de la teva classe!!

     
Atenció:   Si et fan fora de classe perquè has fet tard, has d’anar a la Sala de Guàrdia tota l’hora.
  L’hora del pati, de les 10:55 a les 11:25.

       Com que tots necessitem fer una aturada al camí, tenim 30 minuts de descans per esmorzar, jugar i xerrar amb companys/es i amics/gues; també per anar a la biblioteca del Centre a acabar uns deures, repassar per un examen o demanar en préstec un llibre.

        Agafa l’esmorzar i baixa ràpidament al porxo, al pati o a la biblioteca, no et pots quedar a dins de l’edifici de l’Institut. El professorat de guàrdia de pati aniran convidant-nos a baixar i tancaran les portes de les aules.
        A les 11’05 ja no es podrà entrar a cap aula.
       L’alumnat que té el carnet de color verd podrà sortir del recinte de l’institut, però fins les 11’05. Per tornar a entrar tindrà 5 minuts: de 11’25 a 11’30. Després ja no podrà entrar.
       Al pati trobaràs sempre 2 o 3 professors/es de guàrdia. Si tens cap problema, pots parlar amb ells/elles, estaran a la teva disposició.
       Ah! I fes servir les papereres!     Llençar a terra les nostres deixalles mostra falta d’educació.

Recorda: 
   L’Institut es tanca cada dia a les 14’35.
 Si no és una activitat dirigida amb un professor/a no us podeu quedar al pati.