Presentació
 
Guia per a l'alumnat, el professorat i les famílies
En aquest manual de convivència que posem a les teves mans es recorden les normes bàsiques que han complir l'alumnat de l’IES Margarida Xirgu. Segurament les coneixes, però és convenient que facis una lectura acurada i les comentis amb els teus pares i companys/es. També tindràs l’oportunitat de reflexionar-hi a les classes de tutoria.
  
Complir aquestes normes i ajudar els/les teus/teves companys/es a respectar-les és imprescindible per al bon funcionament del centre i, per tant, tu hi jugues un paper molt important.
  
 Et trobes en període de formació i l’objectiu d’aquest conjunt normatiu, fins i tot en a la seva funció sancionadora, és estrictament educatiu.
  
Contem amb la teva col·laboració per tal d’aconseguir a l’IES Margarida Xirgu un clima presidit pel respecte mutu i la solidaritat.
            L'
Equip Directiu
Atenció:
Les famílies tenen l’obligació de conèixer aquestes normes i ajudar el professorat del Centre a fer-les complir. La tasca educativa i la formació com a persones és compromís de tothom.