Presentació

 

Normes bàsiques de convivència

 

 

1.  PUNTUALITAT: Cal entrar puntual a l’institut i a totes les classes del dia

Les classes comencen a les 8:00 del matí i s'acaben a les 14:30. Les portes s’obren 5 minuts abans i es tanquen 5 minuts després de l’hora d’entrada. Si fas tard , trobaràs el centre tancat. Entre classe i classe tenim 5 minuts, marcats per dos timbres. Aquest temps és per canviar d’aula quan calgui. Si no és així, l’alumnat s’ha de quedar dins de l’aula esperant el/la professor/a següent i preparant el material de la nova classe.

2.  ASSISTÈNCIA: L’assistència a classe és obligatòria

Si algun dia, per causa raonable, no véns a l’Institut o hi arribes tard, has de justificar l’absència o el retard el més aviat possible emplenant l’imprès que trobaràs a consergeria. Aquest justificant ha d’estar signat pel pare, la mare o el tutor legal, ha d’indicar el motiu de la falta i s’ha d’entregar al tutor/a.

3.  RESPECTE: Cal parlar amb educació

Qualsevol membre de la comunitat educativa (professorat, alumnat, personal administratiu i servei de cafeteria) ha de ser tractat amb respecte. Dirigiu-vos a l’altre amb correcció.

4.  VESTIMENTA: No pots vestir de qualsevol manera

L’institut és un centre educatiu i cal vestir amb correcció. No pots portar gorra ni dur els pantalons abaixats per sota del cul ni portar un top més semblant a un bikini que a una samarreta. Això és adequat per a la platja, no per a l’institut.

5.  L’HORA DEL PATI: Ningú no pot quedar-se a les aules

A l’hora del pati, cal que deixeu les motxilles i el material a l’aula, agafeu l’esmorzar i roba d’abric, si cal, i baixeu en ordre cap al pati, el porxo o la cafeteria. No us podeu quedar asseguts a les escales. En cas de pluja, l’alumnat s’aixoplugarà pel porxo, la cafeteria i el passadís de la planta baixa. Aquest curs, la biblioteca romandrà tancada durant l’esbarjo pels problemes ocasionats en cursos anteriors.

6.  ORDRE: Dins l’institut, calma i tranquil·litat

No es pot jugar, córrer o cridar dins de les aules ni pels passadissos, podem fer malbé el mobiliari i fer-nos mal nosaltres.

7.  MATERIAL ESCOLAR: Cal portar el material necessari per cada assignatura

Prepara la motxilla la nit anterior i consulta l’horari de classes per no deixar-te res a casa. Cal portar el material necessari per a cada matèria. A les classes d’Educació Física és obligatori dur xandall i sabatilles esportives. L’agenda també és obligatòria: l’has de tenir neta i cuidada per apuntar els deures i d’altres informacions.

8.  NETEJA: L’institut, ben net!

Fes servir les papereres i no llencis res a terra. A dins de classe no es pot menjar xiclet ni pipes ni cap altra llaminadura. Els guixos no són projectils!

9.  APARELLS ELECTRÒNICS: Ni mòbils, ni MP3, ni consoles ni similars!

Qualsevol professor/a us podrà confiscar un d’aquest accessoris si us el veu a dins de l’Institut. Després li donarà a la Cap d’Estudis del Centre, que el registrarà i el guardarà a la caixa forta  fins que el teu pare o la teva mare vingui a recuperar-lo. Si incompleixes aquesta norma i l’objecte en qüestió t’és sostret o el perds, el Centre no se’n farà responsable.

10.  AMBIENT DE TREBALL: Tranquil i relaxat

S’ha de mantenir el silenci i ordre a les aules, respectant el torn de paraula i fent cas al professor/a. No permetrem les actituds violentes ni amenaçadores; si tens cap problema de convivència, demana ajuda al tutor/a, a la Comissió de Mediació i Convivència o a l’Equip Directiu. Fem servir el diàleg i el respecte mutu per resoldre tots els problemes de convivència.

11.  EL CENTRE ÉS CASA NOSTRA: Tinguem cura del material i el mobiliari del centre

Si fas malbé alguna cosa, l’hauràs de pagar. Si embrutes  taules, parets, portes, etc., amb alguna pintada o algun grafit, l’hauràs de netejar o pagar la seva neteja.

12.  ÚS DELS LAVABOS: Només quan cal

Els lavabos estan tancats durant les classes i no s’hi pot anar. En cas d’urgència, es demanarà permís al professor/a de l’aula que us donarà una cartolina amb la que anireu a la sala de guàrdies i allà us en donaran la clau que després haureu de retornar.

13.  EN ABSÈNCIA DE PROFESSORAT: Aviseu el professorat de guàrdia

Quan falta un/a professor/a, l’alumnat ha de quedar-se dins l’aula (MAI al passadís!) i el delegat o la delegada anirà a la sala de guàrdies a avisar de la situació. Un professor/a de guàrdia anirà a la vostra classe i vosaltres heu d’aprofitar el temps treballant en silenci, avançant deures...

14.  EL SUPORT DE LES FAMÍLIES

Els pares i les mares han de conèixer les normes de convivència i col·laborar a la seva aplicació.

Cal el contacte estret entre famílies i professorat. Poden demanar hora per parlar amb el tutor/a del seu fill/a fent servir l’agenda o trucant al Centre. Els tutors/es i els pares/mares han de mantenir entrevistes periòdiques. Si el tutor/a o la Comissió de Convivència requereixen la família amb caràcter d’urgència per mantenir una entrevista, han de fer els possibles per assistir-hi o concertar una altra hora de trobada. Nosaltres treballem per als vostres fills/es .

 

QUALSEVOL INCOMPLIMENT D’ALGUNA D’AQUESTES NORMES SERA SANCIONAT PER LA COMISIÓ DE CONVIVÈNCIA EN VIRTUT DEL QUE DISPOSEN LES NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE (NOFC).