I si es transgredeixen les normes?

La Comissió de Convivència.
    És clar que la convivència no és gens fàcil i és probable que sorgeixin conflictes. En principi, qualsevol professor/a pot mediar i resoldre un conflicte que s’hagi produït a la seva presència o hagi arribat a les seves oïdes. Però si el fet no es resol satisfactòriament, cal parlar una mica més o no pot atendre’l en aquell moment, pot fer un informe sobre l’incident. D’aquest informe se’n passa una còpia al/a la tutor/a, una altra còpia a l’alumne perquè el pare o la mare el signi i tingui coneixement dels fets i una altra còpia a la Comissió de Convivència.

  Recorda:  És obligació de l’alumne/a portar a casa una còpia de l’informe de disciplina perquè el signi la família i després tornar-lo signat al/a tutor/a.
La mediació.    
    El nostre Centre disposa d’un servei de mediació per mirar de resoldre els conflictes d’una manera madura i respectuosa, amb el diàleg i l’escolta mútua i arribant a uns pactes que satisfacin a tothom. En aquest moment el grup de mediació de l’Institut el coordina el professor Joan Fortó. Estan al teu servei i, en qualsevol moment, els pots demanar de parlar amb ells i resoldre els teus problemes de convivència a l’institut. Ells/elles et buscaran un espai còmode i en podreu conversar tranquil·lament.
  Atenció:  Qualsevol professor/a estarà disposat a escoltar-te i mediar en un problema. Per tant, pots buscar l’ajuda d’un/a altre/a professor/a o tutor/a amb qui tinguis més confiança i et trobis còmode/a.
    
Allà on no arriba la mediació

 
      Però de vegades el conflicte no es resol satisfactòriament perquè, per exemple, alguna de les parts no vol arribar a cap pacte o perquè l’incident ha estat massa greu i calen unes altres mesures correctores.
       El Centre tipifica els incidents amb tres graus de gravetat. Els més comuns solen ser aquests:
   A) Incidents Lleus

Deteriorament involuntari dels materials del centre

Interrompre un/a company/a

Aixecar-se a la classe sense permís

Jugar a dins l’aula llançant-se guixos, papers...o a pilota

No portar el material necessari per al desenvolupament de la matèria

Interrompre les classes passant-se paperets o parlant sense permís

Donar-se empentes o jugar a barallar-se

3 faltes d’assistència injustificades o 3 faltes de puntualitat en un mes

No deixar fer classe fent sorolls per les escales i els passadissos

Actes d’incorrecció i desconsideració amb membres de la comunitat escolar

Falta d’higiene

No portar els justificants de les faltes d’assistència

    Si a la Comissió de Convivència li arriba un informe amb alguns d’aquests incidents, et cridarà per parlar-ne i escoltarà la teva versió. Normalment, parlant es resolen el 99% dels casos de manera molt positiva i satisfactòria per tots. Els membres de la Comissió et donaran uns bons consells perquè no es tornin a produir aquests fets. Si els segueixes segur que no tornaràs a tenir cap més problema. La comissió ho anomena Advertiment Oral. Si la falta lleu ja s’havia produït alguna altra vegada, probablement hauràs de fer alguns dies de permanències, de càstig de pati o treballs per a la comunitat. És un toc d’atenció!!
 Recorda:
   Una sanció de càstig de pati significa estar durant la mitja hora del pati a la Sala d’Actes fent deures o altres feines que t’encarregui el/la professor/a que ho vigila. Tindràs fins les 11.05 per poder-te menjar l’entrepà, si entres al càstig més tard d’aquesta hora, el càstig no valdrà i l’hauràs de repetir.
Atenció: 
   No complir una sanció de permanència o de pati sense cap justificació està penalitzat amb dues sessions de permanències o de pati. No complir les sancions de permanència de manera reiterada, serà considerat com un incident greu.
   
  
El/La tutor/a és la persona encarregada de fer-te el seguiment de les faltes d’assistència. Si les faltes no es justifiquen o les justificacions són dubtoses, parlarà amb tu per tal de resoldre els seus dubtes o, fins i tot, pot mantenir una entrevista amb la teva familia.
   B) Incidents Greus
Deteriorament voluntari dels materials del centre
Fumar al Centre
Entrar a una aula que no és la teva o amb l’oposició del/de la professor/a
Falta de respecte al/a la professor/a o negar-se a obeir
Mantenir una actitud insolent o mentir
Portar-se malament al menjador escolar
Negar-se a sortir de la classe
Escopir per terra o a un membre de la comunitat educativa
Actes d’ofenses, injúries o indisciplina
No complir la sanció imposada com a falta lleu o acumular 3 faltes lleus
Amenaçar o insultar qualsevol persona de la comunitat educativa
Agressió física lleu contra membres de la comunitat educativa
Crear un àmbit de violència
Fer publicitat o portar símbols de ideologies de caire violent
Realització d’actes contraris a la salut i a la integritat física dels membres de la comunitat
Més de 3 expulsions de classe en un mes
     
      Comencem a entrar en un terreny força perillós.
      Si a la Comissió de Convivència li arriba un informe amb alguns d’aquests incidents, et cridarà per parlar i escoltarà la teva versió. Si s’observa un penediment clar i una actitud ferma de voler canviar el teu comportament, et demanarem que facis una Carta de Disculpa a la persona que has ofès (professor/a, company/a o personal no docent de l’institut) i que reparis la teva mala acció amb una de positiva, com pot ser alguna permanència o treballs per a la comunitat.
       Si has fet malbé algun material del centre l’hauràs de pagar.Però si la falta greu ja s’havia produït alguna altra vegada o la teva actitud persisteix i genera problemes de convivència, la Comissió de Convivència es veurà obligada a trucar i comunicar-ho a la teva familia i a citar-los per mantenir una entrevista i advertir-los de la possibilitat d’obertura d’un Expedient Disciplinari.
Atenció: 
Si has de pagar algun material que has fet malbé, tindràs una setmana des que se’t comuniqui el preu de la reparació i/o substitució del material. Si la quantitat és elevada, podràs pagar-la de manera fraccionada

C) Incidents Molt Greus

Tinença o consum d’estupefaents o estar sota la influència notable d’aquestes substàncies

L’acumulació de 3 faltes greus o no complir la sanció imposada com a greu

Llençar pedres o altres objectes contra les persones

Agressió física greu contra membres de la comunitat educativa

Fer comentaris xenòfobs, racistes, sexistes o que indueixin a la violència

Intimidació a membres del Centre amb col·laboració de companys/es i persones alienes al Centre

Subtracció, robatoris i furts

Insultar a un/a professor/a, a un pare o mare o a un membre no docent del Centre

     
      Ui, si hem arribat aquí és clar que alguna cosa no funciona bé. Incomprensiblement, alguns/es alumnes no senten cap respecte envers la resta de la comunitat educativa, ni per la seva integritat física, ni pel mobiliari del Centre que l’acull. La Comissió de Convivència ben poca cosa pot fer en aquests casos i haurà de cridar amb caràcter d’urgència a la teva familia per posar-los sobre avís. Pensa, a més, que la majoria dels incidents molt greus són faltes penals i, per tant, ens veiem amb l’obligació de comunicar-ho als Mossos d’Esquadra i ells prendran les mesures que marca la llei vigent.
      A més, el teu grau de sociabilitat no és el suficient com per a conviure amb altres companys/es i professors/es i la Direcció t’obrirà un Expedient Disciplinari i t’haurà d’expulsar temporalment perquè reflexiones a casa o, fins i tot, si el cas és gravíssim, t’haurà d’expulsar definitivament del nostre Centre.
Atenció: 
   Els pares o mares dels/de les alumnes expulsats/des temporalment, hauran de mantenir una entrevista urgent amb el/la tutor/a i amb la Cap d’Estudis per tractar sobre el canvi d’actitud que s’ha de produir en el/la seu/va fill/a.
Recorda:
   
El/La tutor/a de l’alumne/a expulsat/da temporalment del Centre li donarà feina per fer durant els dies d’expulsió. L’alumne/a no podrà tornar al Centre si, finalitzada la sanció, no ha fet els deures.

         Ja veus que la cosa no pinta bé, oi? Val més, doncs, que t’ho pensis una miqueta, perquè al nostre Centre hi ha un ambient molt agradable i uns/es companys/es d’allò més eixerits. Seria una pena no acabar el teu cicle d’estudis i formació amb tots nosaltres.

   Ús inadequats d’alguns jocs.
    El Centre no prohibeix els jocs o les celebracions, però sí que vol evitar-ne l’ús inadequat:
No es pot practicar un joc que pugui generar problemes de convivència i/o fer mal els/les altres!!
      Ens estem referint a jugar a dins de l’aula, perquè pots fer malbé el mobiliari; o a córrer i donar empentes pels passadissos i les escales, jugar a baralles o llançar guixos, ja què podem fer molt de mal algú. Ni a llançar globus plens d’aigua quan arriba el bon temps, perquè arribem xops a les classes, ho deixem tot ben moll i podem, fàcilment, relliscar o, fins i tot, agafar un fort refredat.
     No permetrem les estrenes quan un/a company/a es talla el cabell perquè sempre hi ha algú que vol picar més fort i ja tenim un “pique” que pot acabar en una baralla, o les trepitjades quan un es compra el calçat nou, perquè el farem malbé. I tampoc acceptem al nostre Centre celebracions d’aniversaris a cops de corretja ni amb llançament d’ous a sobre de la persona que fa els anys.