LLIBRES I MATERIAL 2017/2018
   1r. ESO   

MATÈRIA

TITOL

EDITORIAL

ISBN

Llengua catalana i literatura
Llengua catalana i literatura 1r. ESO   Ed. 2016
Teide
978 84 307 8981 8
Llengua castellana i literatura

Vigía. Lengua castellana y literatura 1ESO  Ed 2015

Teide

978 84 307 8984 9

Anglès (*)

Smart Planet Level 1 Student’s Book+DVD
Smart Planet Level 1Workbook (Català)

Cambridge
University Press

978 84 8323 917 9
978 84 8323 976 6

Matemàtiques
Matemàtiques 1 ESO. Ed 2015
McGraw-Hill
978 84 4819 550 2
Ciències de la naturalesa
Biologia i Geologia 1 ESO.
Observa. Projecte Saber Fer. Ed 2015
Santillana
978 84 9047 554 6
Ciències socials
(Espereu al setembre per saber el grup)
Geografia i història 1 ESO.
Aula 3D. Ed 2015

Vicens Vives

978 84 6823 061 0

Ciències socials
(Espereu al setembre per saber el grup)
Geografia i història 1 ESO.
Quadern d'activitats Ed. 2015
Vicens Vives 978 84 6823 256 0
Tecnologies

Tecnologia 1 ESO.
Llibre de treball 1.
Ed 2015

McGraw-Hill
978 84 4819 560 1
OPTATIVES (Només pels alumnes que siguin assignats a aquesta optativa)
Francès
(Espereu al setembre per saber si fan l’optativa)
À Plus 1. Livre de l’élève + CD
Edebé 978 84 6832 159 2
Francès
(Espereu al setembre per saber si fan l’optativa)
À Plus 1. Cahier d’exercices + CD
Edebé 978 84 6832 160 8
 
(*)Tot l’alumnat d’ESO ha de comprar el diccionari Oxford Pocket Anglès-Català (978 01 9441 928 4) per a estudiants d’anglès, que servirà per als 4 cursos.
2n. ESO
MATÈRIA TITOL EDITORIAL ISBN
Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura 2n ESO.  Ed. 2016

Teide

978 84 307 9082 1
Llengua castellana i literatura Vígia. Lengua castellana y literatura 2n ESO.  Ed. 2015 Teide

978 84 307 9085 2

Anglès

Smart Planet Level 2 Student’s Book+DVD
Smart Planet Level 2Workbook (Català)

Cambridge University Press

978 84 8323 660 4
978 84 8323 657 4

Matemàtiques Matemàtiques 2n ESO. Ed 2016 McGraw-Hill 978 84 4860 931 3
Ciències de la naturalesa Física i química 2 ESO. Col.lecció
Atòmium Ed. 2016
Text (La Galera) 978 84 412 2310 3
Ciències socials (grups 2A i B) Geografia i història 2 ESO. Aula 3D.  Ed. 2016 GiH
Vicens Vives
978 84 682 3592 9
Ciències socials (grup 2C) Geografia i història 2 ESO. Quadern
d'activitats.  Ed. 2016
Vicens Vives 978 84 682 4002 2
Tecnologies

Tecnologia 2 ESO. Llibre de treball 2.
Ed 2016

McGraw-Hill 978 84 4860 951 1
OPTATIVES (Només pels alumnes que siguin assignats a aquesta optativa)
Francès À Plus 2. Livre de l’élève + CD Edebé 978 84 6831 806 6
Francès À Plus 2. Cahier d’exercices + CD Edebé 978 84 6831 807 3
 
(*)Tot l’alumnat d’ESO ha de comprar el diccionari Oxford Pocket Anglès -Català (978-0-19-441 928 4) per a estudiants d’anglès, que servirà per als 4 cursos.
  3r. ESO
MATÈRIA TITOL EDITORIAL ISBN
Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura 3r ESO.  Ed 2016 Teide 978 84 307 8992 4
Llengua castellana i literatura Vigía. Lengua castellana y literatura 3ESO. Ed 2015 Teide

978 84 307 8987 0

   Anglès

Smart Planet Level 3 Student’s Book+DVD
Smart Planet Level 3Workbook (Català)

Cambridge University Press

978 84 9036 365 2
978 84 9036 777 3

Matemàtiques

Matemàtiques 3 ESO. Ed. 2015

Mc Graw Hill 978 84 4819 553 3
Ciències de la naturalesa (FQ)
(Física i Química 3ESO ) Aula 3D. Ed. 2015 Vicens Vives 978 84 682 3199 0
Ciències de la naturalesa(BG)

Biologia i Geologia 3r ESO.
Sèrie Observa. Projecte Saber Fer. Ed.2015

Santillana

978 84 9047 551 5

Ciències socials (grups 3A i B)

Geografia i història 3r ESO. Aula 3D. Ed 2015

Vicens Vives
978 84 6823 197 6
Ciències socials (grup 3C) Geografia i història 3 ESO. Quadern
diversitat Aula 3D. Ed. 2015 GiH
Vicens Vives 978 84 6824 008 4
Tecnologies 

Tecnologia 3 ESO. Llibre de treball 3.
Ed 2015

Mc Graw Hill

978 84 4819 564 9

OPTATIVES ( Només pels alumnes que siguin assignats a aquesta optativa
Francès À Plus 2. Livre de l’élève + CD Edebé 978 84 6831 806 6
Francès À Plus 2. Cahier d’exercices + CD Edebé 978 84 6831 807 3
(*)Tot l’alumnat d’ESO ha de comprar el diccionari Oxford Pocket Anglès -Català (978-0-19-431729-0) per a estudiants d’anglès, que servirà per als 4 cursos.
  4t. ESO
MATÈRIA TITOL EDITORIAL ISBN
Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura 4t ESO.  Ed 2016

Teide

978 84 307 9164 4
Llengua castellana i literatura Vígia. Lengua castellana y literatura 4t ESO.  Ed 2016 Teide

978 84 307 9167 5

Anglès

Smart Planet Level 4 Student’s Book+DVD
Smart Planet Level 4Workbook (Català)

Cambridge University Press

978 84 9036 780 3
978 84 9036 783 4

Matemàtiques Matemàtiques 4 ESO. Ed 2016 Mc Graw Hill 978 84 4860 929 0
Ciències socials

Geografia i història 4 ESO. Aula 3D. Ed. 2016

Vicens Vives
978 84 6823 601 8
OPTATIVES (Només les 3 escollides)
Biologia i geologia Biologia i Geologia 4t ESO. Sèrie Observa.
Projecte Saber Fer. Ed.2016
Santillana 978 84 9047 033 6 
Física i química FiQ 4 (Física i Química – 4) Aula 3D. Ed. 2016 Vicens Vives 978 84 682 3603 2
Francès À Plus 3. Livre de l’élève + CD Edebé 978 84 683 2161 5
Francès À Plus 3. Cahier d’exercices + CD Edebé 978 84 683 2162 2
Tecnologies Tecnologia 4 ESO. Ed 2016 Mc Graw Hill 978 84 486 0947 4
(*)Tot l’alumnat d’ESO ha de comprar el diccionari Oxford Pocket Anglès -Català (978-0-19-431729-0) per a estudiants d’anglès, que servirà per als 4 cursos.

1r. Batxillerat
MATÈRIA TITOL EDITORIAL ISBN
Llengua catalana i literatura LIT A. Llengua catalana i literatura 1 BATX.
Aula 3D. Ed 2015
Vicens Vives 978 84 6283 189 1
  Josafat. Prudenci Bertrana Educaula 978 84 1595 416 3
  Tirant lo Blanc: episodis amorosos.
Joanot Martorell
Castellnou 978 84 9804 417 1
  Antologia de la poesia catalana.
Col.lecció educació 62
Educaula 978 84 1519 274 9
Llengua castellana i literatura

Lengua y literatura 1 Batx.
Edebé On.  Ed 2015

Edebé 978 84 683 2066 3
Anglès

Over to you. Student’s Book 1 BTX
Over to you. Workbook 1 BTX

Oxford (OUP)
Oxford (OUP)
978 01 9432 668 1 (SB)
978 01 9445 016 4 (WB)
Francès

Alter Ego+2 Livre de l’élève+DVD
Alter Ego+2 Livre de l’élève+CD

Hachette
Hachette

978 20 1155 812 1
978 20 1155 813 8

Biologia
Biologia 1 Batx. Sèrie Observa.
Ed 2016 (2 volums)
Santillana 978 84 9130 273 5
Matemàtiques Matemàtiques 1 Batx. Ed 2015 McGraw-Hill 978 84 4819 604 2
Física FÍSICA 1 McGraw-Hill 978 84 481 6762 2
Química QUÍMICA 1 BATX McGraw-Hill 978 84 481 8137 6
Ciències de la Terra i del Medi Ambient
(No compreu, subministrat pel centre)
Ciències de la Terra i del medi ambient Santillana

978 84 791 8517 6

Ciències pel món contemporani Cultura científica 1 Batx.
Sèrie investiga. Ed 2015
Santillana 978 84 9047 907 0
Tecnologia industrial Tecnologia Industrial 1 McGraw-Hill 978 84 481 6770 7
Dibuix tècnic Dibuix tècnic 1 Vicens Vives 978 84 316 8934 6
Llatí Diccionari Llatí-Català il·lustrat 2009 VOX 978 84 715 3932 8
Matemàtiques aplic. CCSS Matemàtiques aplicades a les ciències socials
1 Batx. Ed. 2015
McGraw-Hill 978 84 4819 607 3
Economia de l’empresa Economia de l’empresa 1 Batx. McGraw-Hill 978 84 4818 129 1
Economia Economia 1 Batx. Penalonga. Ed. 2015 McGraw-Hill 978 84 4819 599 1
Història del Món contemporani Història del món contemporani Vicens Vives 978 84 316 8930 8
             
2n. Batxillerat
MATÈRIA TITOL EDITORIAL ISBN
Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura 1 BATX.  Ed. 2016 Vicens Vives 978 84 682 3191 4
Llengua catalana i literatura
Llengua catalana i literatura 2 BATX.  Ed. 2016
Vicens Vives
978 84 682 3192 1
 

Terra baixa. Àngel Guimerà.
Ed de Joan Prats Sobrepere. Clàssics

Educaula 978 84 828 7533 0
 

La plaça del Diamant.
Mercè Rodoreda

Club Editor 978 84 732 9211 5
Llengua castellana y literatura
Llengua castellana y literatura.
Bitácora 2 Batx
Teide
978 84 307 5283 6
Anglès

Over to you. Student’s Book 2 BTX
Over to you. Workbook 2 BTX

Oxford (OUP)
Oxford (OUP)

978 01 943 2676 6 (SB)
978 01 944 5017 1 (WB)

Francès

Alter Ego+2 Livre de l’élève+DVD
Alter Ego+2 Livre de l’élève+CD

Hachette
Hachette

978 20 115 5812 1
978 20 115 5813 8

Història
Història 2 Batx
Vivens Vives
978 84 316 9221 6
Matemàtiques
Matemàtiques 2 Batx. Ed. 2016
McGraw-Hill
978 84 486 1043 2
Matemàtiques aplic. CCSS
Matemàtiques aplicades CCSS. 2 Batx. Ed. 2016
McGraw-Hill
978 84 486 1045 6
Ciències de la Terra i del Medi Ambient
(No compreu, subministrat pel centre)
Ciències de la Terra i del m. ambient Santillana
978 84 791 8517 6
Biologia
Biologia II. Sèrie Observa.
Projecte Saber Fer. Ed. 2016
Santillana

97884 913 0276 6

Física
FÍSICA 2
McGraw-Hill
978 84 481 7002 8
Química
QUÍMICA 2
McGraw-Hill
978 84481 8463 6
Tecnologia industrial II
Tecnologia industrial II
McGraw-Hill
978 84 481 6157 6
Dibuix tècnic
Dibuix tècnic 2
Vicens Vives
978 84 316 9166 0
Economia de l’empresa Economia de l’empresa 2 Batx. McGraw-Hill
978 84 481 8383 7