Anglès
Castellà
Clàssiques
Filosofia
Història
Música
Visual i plàstica
Aula d'acollida
Biologia i Geologia
Català
Educació física
Física i Química
Matemàtiques
Tecnologia
Orientació

SEMINARI DE BIOLOGIA I GEOLOGIA
IES MARGARIDA XIRGU
ACTIVITATS D’AULA
PowersPoints
Professora
     M.Lizarbe:
4T. ESO:16/17
— Estructura interna de la Terra
— El método científico
— Tectonica de placas
— Geologia. Estratigrafia
 
Batxillerat
2016/17
— Enzimas y vitaminas
— Lípidos
— Tema 2.- La Tierra
 
 
 
 


ENLLAÇOS QÜESTIONARI SOBRE L’UNIVERS
(es necessita flash)
 Actualment al Seminari de Biologia i Geologia hi ha assignats tres professors/es: Mercedes Lizarbe (cap del Seminari), Joana Ferret i Carlos Domínguez.


 
 Ens podeu trobar al seminari, al primer pis de l'institut, al cantó del plafó on anem actualitzant notícies d'interès sobre ciències.També ens podeu trobar als laboratoris de Biologia i de Geologia
.

 

 

   Enguany, impartim les matèries comunes de Biologia i Geologia de 1er i 3er de  l'ESO i optatives a 2n, 3r.
També la Optativa de — Biologia i Geologia a 4t d'ESO.
 
 Al Batxillerat impartim la matèria de modalitat de Biologia, la matèria comú de 1r.  Ciències per al món contemporani I l'optativa de CTMA

Taller sobre el Medi Ambient a 2n i 3r.
 

CURSOS  ANTERIORS:
   
   CURS 2007/08

   CURS 2006/07

 

 

 

 

Batxillerat
2015/16
 

3R.ESO: 15/16


Ciències del món contemporani