Anglès
Castellà
Clàssiques
Filosofia
Història
Música
Visual i plàstica
Aula d'acollida
Biologia i Geologia
Català
Educació física
Física i Química
Matemàtiques
Tecnologia
Orientació

Llengua i literatura catalana


Hola a tothom!
Benvinguts a la web del departament de català de l’IES Margarida Xirgu de l’Hospitalet de Llobregat.
 
En aquest espai pretenem donar a conèixer quin funcionament té el departament a nivell de centre i quins projectes addicionals ha engegat. A més, al final trobareu enllaços que us poden ser molt útils.
 
Optatives i grups flexibles
Com sabeu, la llengua catalana es dóna a tots els cursos de l’ESO de tots els centres de secundària de Catalunya. La diferència respecte del criteri general és que a l’IES Margarida Xirgu fem grups flexibles de català a 1r i 2n d’ESO: tres professors es reparteixen per fer classe a dos grups. A banda dels grups flexibles, s’imparteixen també dues matèries optatives organitzades pel departament:
  • Comprensió lectora:
  • Expressa’t:
 Tenim un bloc vinculat a aquesta optativa on els alumnes pengen i fan públics els seus escrits; és un espai on els alumnes expressen el que volen i on podreu escoltar música i també veure algun vídeo.
L’enllaç és el següent:                              http://expressatoptativa.blogspot.com/ .
   A banda de l’optativitat de l’ESO, també és important comentar que a 1r de batxillerat, a banda de ferllengua catalana, també té el seu lloc la Literatura de Modalitat.
 
Aula Oberta
  El departament de català també hi participa molt activament en el projecte de l’Aula Oberta del Centre. Es treballen, a català, les quatre activitats fonamentals en què intervé la llengua: escoltar, parlar, llegir i escriure, amb la intenció que els nois i les noies de la classe, en acabar el curs, siguin capaços de moure’s pel món dels adults amb la suficient eficàcia comunicativa, tot col·laborant, en darrera instància, en la seva formació com a ciutadans.
 
Aula d’Acollida
Us adrecem també a què us passeu per l’enllaç del departament d’Aula d’Acollida de la web del centre                     
Enllaços interessants
Blocs del departament
Optativa Expressa’t de 2n d’ESO             
Bloc sobre la violència             
Diccionaris
IEC
Diccionari (GREC) i Enciclopèdia Catalana
Diccionari català-valencià-balear
Termcat
Recursos de llengua
Edu365, ESO
Xtec, Escola Oberta
Edu 365, Batxillerat 
Viquipèdia
Traductor de català
Llengua catalana gencat 
Cursos de català 
Parla.cat
Altres enllaços
Telèfon mòbil en català           
Cinema en català          
Publicacions en línia           
Webs d’interès gencat