Anglès
Castellà
Clàssiques
Filosofia
Història
Música
Visual i plàstica
Aula d'acollida
Biologia i Geologia
Català
Educació física
Física i Química
Matemàtiques
Tecnologia
Orientació

Educació Física

Materials d'Educació Física, Curs 2017/2018

   TEMA 3.- BASES DE L’ENTRENAMENT FÍSICO-ESPORTIU
 PowersPoints: Lleis de l'entrenament


   L’IES Margarida Xirgu,  participa en el Pla d’Esports a l’Escola del Departament d’Educació  des de fa anys,  i dins d’aquest Pla té les següents activitats:

 
1.- Competició Escolar:
      L'alumnat inscrit en aquesta activitat competeix els caps de setmana amb alumnes d'altres Centres Educatius de L’Hospitalet en els següents esports:
— Futbol sala
— Bàsquet
— Voley

 

2.- Competició Inter-classe
      L'alumnat dels diferents grups del “Xirgu” inscrit en aquesta activitat competeix a l’hora del pati entre en els següents esports:
— Futbol Sala
 
 
— Bàsquet
 
— Volei
 
— Tenis Taula
 
— Bàdminton
 

3.- Activitats de Ritme

     L'alumnat inscrit fa l’activitat dos dies a la setmana després de classe dirigits per un monitor especialista en:
Batuka
Aeròbic
 
4.- Activitats puntuals
L'alumnat inscrit participa en activitats organitzades per altres organismes:
“Cros Escolar”,  “Reunions Atlètiques”, “Trobades territorials de Centres Educatius de Secundària” i “Festes esportives a l’IES”