Anglès
Castellà
Clàssiques
Filosofia
Història
Música
Visual i plàstica
Aula d'acollida
Biologia i Geologia
Català
Educació física
Física i Química
Matemàtiques
Tecnologia
Orientació

Filosofia

Proxecto Galauda


   "Somos os estudantes de 3ro da ESO do INS Margarida Xirgu. As nosas nacionalidades de orixen son: catalana, colombiana, dominicana, guineana, valenciana, argelina, rumana y marroquina. Como vedes somos un bon exemplo da diversidade cultural e lingüística da realidade do mundo actual, ainda que neste curruncho... NOSOUTROS FALAMOS GALEGO!"
    Pàgina web Galauda:  http://phobos.xtec.net/galauda/
    Blog Galauda:  http://www.proxectogalauda.blogspot.com/


Saída á galería Sargadelos, á Universidade de Barcelona e ao Centro Galego de Barcelona

 Caderno de traballo 

   Imatges de record