Anglès
Castellà
Clàssiques
Filosofia
Història
Música
Visual i plàstica
Aula d'acollida
Biologia i Geologia
Català
Educació física
Física i Química
Matemàtiques
Tecnologia
Orientació
    
Tecnologia
Videocreacions Stop Motion 1r ESO
— 1A Adriana-Xènia-Sara
— 1A Mimoun-Alaa
— 1A Nicol-Eimy-Mia
— 1A Samia-Yaleidis
— 1A Steven
— 1B Marta

   

    Video explicatiu de les regles del taller de Tecnologia  
       http://www.youtube.com/watch?v=WLGYrhwi8jQ
      
Tomas falsas "regles de Taller"  
       http://www.youtube.com/watch?v=2_8_h025oJE&feature=relmfu


   

                 Qüestionaris Tecnologia Batxillerat