ÍNDEX DE CALOR I TEMPERATURA DE XAFOGOR

Estació meteorològica de l'IES Pere Vives VichHi ha diverses escales o mesures de la sensació de calor segons la humitat.
L'anomenat Índex de Calor (Heat Index) és una mesura de la temperatura de l'aire en relació amb la humitat relativa, que s'usa com a indicador de la temperatura que es percep.
Com que la percepció és un fenomen subjectiu hi poden haver diferents mètodes de càlcul, entre ells dos dels més coneguts són els del National Weather Service i del USA Today. Són molt emprats per les TV americanes.
El mètode Humidex, o Temperatura de Xafogor, és un intent d'objectivar el càlcul introduint magnituds físico-químiques: Pressió de vapor de l'aigua, Massa molecular, Entalpia de vaporització, Constant universal dels gasos, etc. És el mètode oficial al Canadà i altres països. També és el que usen a les nostres TV.
Tot i que el càlcul sembla més científic, de vegades pot donar valors aparentment massa alts.Calculadora de Calors
Entrada
Càlcul segons:
Temperatura de l'Aire (°C) =
Humitat Relativa (%) =
Sortida
Índex de Calor o Humidex (°C) =
Risc de "cop de calor" =>

Retorn