icono

ies-ribera-del-sio@xtec.cat

imtage_principalordinador
Llibres i material didàctic
Curs 2014-2015

+ Informació


agedna
Horari de les proves extraordinàries
Setembre 2014

+ informació

NOU


espai_terra

divendres 28 de març

+ informació

formacio
FORMACIÓ PROFESSIONAL

+ Informació

Important Curs 2014/2015

Documents d'organització i gestió
Carta de compromís educatiu
Material didàctic Percentatges avaluacions
Horaris i equip docent per cursos
Calendari proves setembre 2014
Tutors/es i hores visites
Horari marc Activitats extraescolars
Delegats/es alumnes


INS Ribera del Sió a ritme de funky

 

Revista del Centre
Instinotícies. Revista Centre Revista del Centre
Instinotícies.

Desembre 2013

 

Webstats4U - Free web site statistics Personal homepage website counter

 
El full del dilluns XTEC personal LLibres digitals Moodle 3r/4t ESi i Bat. Projecet Escoles Verdes Portal del Centre Gestió de centre llibres digital anglès Versió anglesa Deures Orientació Instinotíces 55