XXV Olímpiada XXV Olímpiada
 
AMPA
Menjador
Menjador
 
 
 
 

Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials

El batxillerat és l’etapa de l’educació secundària postobligatòria que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior.

Ordenació dels ensenyaments del batxillerat


Competències generals del batxillerat


Les matèries del batxillerat s'orienten i s'estructuren en coherència amb les etapes educatives anteriors i els ensenyaments superiors, a partir del concepte de competència, entesa com l'aplicació de coneixements i destreses en la resolució de problemes i en situacions complexes, mobilitzant recursos diversos adquirits en diferents moments del trajecte acadèmic, que sovint depenen de diverses disciplines o de l'experiència adquirida.

Matèries comunes

Àmbit de llengües (llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres)
Ciències per al món contemporani
Educació física
Filosofia i ciutadania
Història
Història de la filosofia
Treball de recerca

Matèries de la modalitat d'Humanitats i ciències socials

Economia
Economia de l'empresa
Geografia
Grec
Història del món contemporani
Llatí
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Literatura universal
Literatura catalana
Literatura castellana
 
 
 
ESO
Batxillerat
Treball de Ricerca


Links interes
Links interes
Setmanes Temàtiques
XXV Olimpíada - Intranet

www.gencat.cat
www.xtec.cat
www.edubcn.net

 

Diseño gráfico: www.trespuntoscomunicacion.com

Institut XXV Olimpíada, Carrer de la Dàlia, 2 bis. 08004 Barcelona Tel.: 93 289 06 30
incidències: xxvincidencies@gmail.com