XXV Olímpiada XXV Olímpiada
 
AMPA
Menjador
Menjador
 
 
 

ESO

Aquesta etapa educativa és el marc idoni per consolidar les competències bàsiques, realitzar nous aprenentatges i posar les bases per a una formació personal basada en l'autonomia personal que permeti l'aprenentatge al llarg de tota la vida, en la responsabilitat, en la solidaritat, en la participació i en la capacitat d'adquirir compromisos individuals i col·lectius, per aprendre a participar activament en una societat democràtica.

Assignacions horàries de les diferents matèries (mitjana setmanal)

CURSOS  
1r
2n
3r
4t
Llengua catalana i literatura
3
3
3
3
Llengua castellana i literatura
3
3
3
3
Llengua estrangera
3
3
3
3
Matemàtiques
3
4
3
4
Ciències de la naturalesa
3
3
4
Ciències socials, geografia i història
3
3
3
3
Educació física
2
2
2
2
Tecnologies
2
2
2
-
Educació visual i plàstica
2
-
2
-
Música
-
2
2
-
Educació per a la ciutadania
-
-
1
-
Educació eticocívica
-
-
-
1
Religió / Activitats alternatives
2
2
-
1
Matèries optatives
3
2
1
-
Matèries específiques
-
-
-
9
Tutoria 
1
1
1
1
Treball de síntesi*  
(1)
(1)
(1)
-
Projecte de recerca
-
-
-
(1)
TOTAL
30
30
30
30

* El treball de síntesi, en cas que s’organitzi de forma extensiva, es durà a terme dins l’horari de les matèries
** L’alumnat ha de cursar tres matèries específiques a raó de tres hores setmanals d’entre les següents: biologia i geologia, física i química, educació visual i plàstica, música, tecnologia, informàtica, llatí i segona llengua estrangera.

 
 
 
ESO
Batxillerat
Treball de Ricerca


Links interes
Links interes
Setmanes Temàtiques
XXV Olimpíada - Intranet

www.gencat.cat
www.xtec.cat
www.edubcn.net

 

Diseño gráfico: www.trespuntoscomunicacion.com

Institut XXV Olimpíada, Carrer de la Dàlia, 2 bis. 08004 Barcelona Tel.: 93 289 06 30
incidències: xxvincidencies@gmail.com