XXV Olímpiada XXV Olímpiada
 
AMPA
Menjador
Menjador
 
 
Lectura en família
Fomentar el gust per la lectura entre els joves
.
Pràcticum xxv olimpíada
Centre formador de professorat
.
Programes educatius europeus.
Participació de l'Institut en els Programes Educatius Europeus >>
Commenius Europeu >>
Seminari de Coordinació Primaria-Secundaria (SCPS)
La necessitat d’una coordinació entre docents d’un mateix subjete.
Plà estratègic
Per a la millora de de la qualitat del servei educatiu.
Programa PuntEdu
Per a la potenciació de la biblioteca en la tasca diaria del centre.
Agenda21
Escoles compromese amb el mon, activitats solidàries i el medi ambient.
Assemblea de Cooperació per la PAU
Solidaritat, desenvolupament i sostenibilitat.
Persona d'Integració Social (IS)
Treball amb els alumnes i famílies amb dificultat d’integració social.
Programes de Salut
Promoció dels hábits de salut disn de la comunitat educativa.
Mossos de proximitat
Sensibilitzar a l’alumnat sobre les activitats cíviques.
Alternativa 3, "Xarxa d'escoles pel Comerç Just"
Participació a la "Mostra d'entitats juvenils al XXV Olimpíada".
324.cat
Activitats de publicació a Kiosk Jove
 
 
 
ESO
Batxillerat
Treball de Ricerca

Links interes
Links interes
Tarda d'arts
Setmanes Temàtiques
Tarda d'arts
Tarda d'arts
Agenda 21
XXV Olimpíada - Intranet
CEB
CEB

www.gencat.cat
www.xtec.cat

 

Diseño gráfico: www.trespuntoscomunicacion.com

Institut XXV Olimpíada, Carrer de la Dàlia, 2 bis. 08004 Barcelona Tel.: 93 289 06 30
incidències: xxvincidencies@gmail.com