XXV Olímpiada XXV Olímpiada
 
AMPA
Menjador
Menjador
 
 
 
 

Novetat horària des del curs 2012-2013

Des del curs 2012-13 a petició del Consell Escolar de l’Institut XXV Olimpíada i d’acord amb la normativa vigent d’horaris, les classes s’impartiran continuades per a 3r i 4t d’ESO i Batxillerat i en horari partit amb assistència de dues tardes (dilluns i dimarts) per a 1r i 2n Tot l'alumnat entrarà cada dia: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres a les 8:00 hores.

3r i 4t d'ESO i Batxillerat, acabaran a les 14:30 cada dia.

1r i 2n d'ESO: faran jornada partida dilluns i dimarts (de 8:00 a 13:30 i de 15:00 a 17:00), dimecres i divendres acabaran a les 13:30 i dijous a les 14:30.

El Bar - Cantina, servirà cada dia dinars, en acabar les classes per a l'alumnat que vulgui restar a l'institut per fer l'àpat del migdia.

+ informació


 

Serveis

Assessorament i orientació als alumnes a través del Gavinet del psicòleg de l’EAP.
Control d’assistència i avís telefònic en cas d’absència a primeres hores del matí i de la tarda, amb informes detallats per als tutors.
Pla d’acció tutorial: assessorament  i  informació tutorial dels estudis i sortides després de l’ESO i del Batxillerat. Contacte permanent amb les famílies a través d'entrevistes individuals i col·lectives al llarg del curs.
Servei diari de menjador atès per monitores i monitors amb activitats programades.
Servei de biblioteca per poder fer tasques de recerca i estudi.
Programa d’adaptació curricular per a alumnes amb necessitats específiques. Realització de proves inicials de nivell, tutories individualitzades i assessoramement psicopedagògic.
Tractament de la diversitat: grups reduïts i flexibles en les àrees instrumentals i en la llengua estrangera; matèries optatives de reforç d’ampliació i adaptacions curriculars.
Salut – escola. El servei es duu a terme per professionals sanitaris amb formació específica per desenvolupar aquest Programa, amb preparació específica en temes com:
  • Sexualitat i afectivitat
  • Salut alimentària
  • Consum de substàncies addictives
  • Maltractaments i violència
  • Salut mental
  • Salut social i entorn
Servei wifi i connexions a internet en xarxa a tot l’institut.

 

Activitats

En aplicació del Pla estratègic: Reforç de català i de matemàtiques, dos dies a la setmana.
Aula d’estudi
Sortida a la neu per als alumnes de primer cicle d’ESO
Viatge final de Batxillerat.
Sortides al teatre, a museus, a concerts, a exposicions de fotografía, etc.
Visites de caire científic, a la natura, a centres industrials.
Totes les activitats fora de l’aula que ajuden a assolir els objectius de les diferents matèries.
Una programació d’activitats extraescolars consolidada: equips de futbol sala, bàsquet, taller de Hip-Hop, taller de teatre…
Participació en: la campanya municipal Fent esport , en el Projecte Educatiu de Ciutat, en programes de conscienciació i ajuda social, en la Mostra de Fotofilosofia, en projectes d’educació per a la salut, en la Mostra de Programes Culturals de l’Ajuntament de Barcelona.
Participació en projectes educatius internacionals i de la Unió Europea.
Projectes d’intercanvi  amb centres educatius
Altres activitats ludicodidàctiques, Nadal, Sant Jordi…
Diades de conscienciació: Pau, prevenció de la Sida, Dia de la Dona...
 
 
 
ESO
Batxillerat
Treball de Ricerca


Links interes
Links interes
Setmanes Temàtiques
XXV Olimpíada - Intranet

www.gencat.cat
www.xtec.cat
www.edubcn.net

 

Diseño gráfico: www.trespuntoscomunicacion.com

Institut XXV Olimpíada, Carrer de la Dàlia, 2 bis. 08004 Barcelona Tel.: 93 289 06 30
incidències: xxvincidencies@gmail.com