preinscripció i matriculació

Calendari de preinscripció i matrícula curs 2015/2016

 

Preinscripció Matriculació
Cicles Formatius
Grau Superior

26 de maig al

3 de juny

Període extraordinari de preinscripció:
7 al 9 de setembre
1 al  8 de juliol

Publicació dels alumnes admesos i matrícula:

21 i 22 de setembre
Sol·licitud de Preinscripció
CAS 6 al 10 de juliol  
Cursos específics per a l'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior
PIP 19  al  29 de maig 1  al  10 de setembre
Sol·licitud de Preinscripció
Batxillerat 12 al 19
de maig

1  al  8 de juliol
(matrícula o confirmació plaça)

8  al 10 de setembre
(alumnes amb pendents)
Cicles Formatius
Grau Mitjà
12 al 19
de maig

Període extraordinari de preinscripció:
7 al 9 de setembre

1 al  8 de juliol

Publicació dels alumnes admesos i matrícula:

15 i 16 de setembre

Educació
Secundària

Obligatòria
(ESO)

10 al 17
de març

8 al 12 de juny (1r ESO)

25 al 30 de juny (2n,3r i 4t)
mat. o confirmació plaça

8 al 10 de setembre
(alumnes amb pendents)

La nostra oferta educativa

 

Vine a estudiar amb nosaltres

 

ESO

 

BATXILLERAT

· Ciències i tecnologia.

· Humanitats i ciències socials.

 

Cicles Formatius de Grau Mitjà (FP)

· Activitats comercials.

· Comerç Dual.

· Gestió administrativa.

· Instal·lacions elèctriques i automàtiques.

· Preimpressió digital.

 

Cicles Formatius de Grau Superior (FP)

· Administració i finances.

· Automatització i robòtica industrial.

· Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia.

· Gestió de vendes i espais comercials.

 

Ensenyament Esportiu de Règim Especial

· Tècnic esportiu grau mitjà en Salvament i Socorrisme.

 

Curs d'Accès al Grau Superior (CAS)

 

Programa Inicialitzador Professional (PIP)