fotociencia

 

 

Tema

La pedra ornamental en edificis

 

 

BASES DEL CONCURS FOTOCIÈNCIA

 

primer

Les fotografies han d'estar fetes pels participants i no es poden fer fotomuntatges. Les fotografies seran sobre el tema de pedra ornamental en edificis. Les fotografies digitals tindran unes dimensions mínimes de 1024 píxels per 768 píxels. Els participants cedeixen els drets de publicació de les fotografies al departament de ciències de l'institut Agustí Serra i Fontanet.

 

segon

Tres categories:

a) Nivell 1: Estudiants d’ESO.

b) Nivell 2: Estudiants de Batxillerat, Cicles Formatius, CAS i PQPI.

c) Nivell 3: Professorat i PAS. I tot adult vinculat al nostre centre.

 

tercer

Cada foto haurà de dur un títol que faci referència, d’alguna manera, al contingut científic de l’obra, amb gràcia i originalitat. Només s'acceptarà una foto per participant. Al vestíbul disposeu d'una presentació digital amb exemples.

 

quarta

Les fotografies s’han d’enviar com a document adjunt a l’adreça electrònica:

asf.fotociencia@gmail.com

(compte! el tamany massa gran d'una foto pot bloquejar la pujada de l'e-mail).


L'arxiu amb la fotografia tindrà format JPG (o JPEG) i el nom de l’arxiu constarà de: el nivell, barra baixa i el títol de la fotografia (Ex: nivell2_marbre_vermell.jpg).

 

cinquena

En el missatge del correu electrònic ha de constar el nom i cognoms de l’autor, el títol de la fotografia i el nivell. Els participants del nivell 1 i 2 han d’indicar curs i grup. El professorat ha d’indicar el seu departament i el PAS el seu càrrec.

 

sisena

La data límit de recepció de fotografies serà el 15 de novembre de 2016. Si el jurat ho considera oportú pot declarar desert un nivell. La participació mínima haurà de ser de 10 persones per nivell.

 

setena

El veredicte del jurat i el lliurament dels premis tindran lloc en l'acte de celebració de Sant Jordi de 2017. En cada nivell hi haurà un primer premi, i un segon premi. Totes les fotografies s'exposaran al vestíbul de l'institut.


 

Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a asf.fotociencia@gmail.com

La nostra oferta educativa

 

Vine a estudiar amb nosaltres

 

ESO

 

BATXILLERAT

· Ciències i tecnologia.

· Humanitats i ciències socials.

 

Cicles Formatius de Grau Mitjà (FP)

· Activitats comercials.

· Comerç Dual.

· Gestió administrativa.

· Instal·lacions elèctriques i automàtiques.

· Preimpressió digital.

 

Cicles Formatius de Grau Superior (FP)

· Administració i finances.

· Automatització i robòtica industrial.

· Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia.

· Gestió de vendes i espais comercials.

 

Ensenyament Esportiu de Règim Especial

· Tècnic esportiu grau mitjà en Salvament i Socorrisme.

 

Curs d'Accès al Grau Superior (CAS)

 

Programes de Formació i Inserció (PFI). Programa Inicialitzador Professional (PIP)