Curs 2016/2017

Educació
Secundària

Obligatòria
(ESO)

Matrícula del 13 al 17 de juny (1r ESO)

del 27 de juny al dia 1 de juliol

(2n, 3r i 4t ESO)
Matrícula o confirmació plaça

del 7 al 9 de setembre
(alumnes amb pendents)

Batxillerat

5 al 12 de juliol
(matrícula o confirmació plaça)

Cicles Formatius de Grau Mitjà

5 al 12 de juliol
(matrícula o confirmació plaça)

Cicles Formatius de Grau Superior

5 al 12 de juliol
(matrícula o confirmació plaça)

CAS

Cursos específics per a l'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior

Preinscripció del dia 4 al 8 de juliol

PFI

Programes de Formació i Inserció

Matrícula del dia 1 al 9 de setembre

Maig

casal_estiu

Ja podeu descarregar-vos el formulari d'inscripció al Casal d'Estiu 2016


Formulació Inscripció a Casal d'Estiu 2016

La nostra oferta educativa

 

Vine a estudiar amb nosaltres

 

ESO

 

BATXILLERAT

· Ciències i tecnologia.

· Humanitats i ciències socials.

 

Cicles Formatius de Grau Mitjà (FP)

· Activitats comercials.

· Comerç Dual.

· Gestió administrativa.

· Instal·lacions elèctriques i automàtiques.

· Preimpressió digital.

 

Cicles Formatius de Grau Superior (FP)

· Administració i finances.

· Automatització i robòtica industrial.

· Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia.

· Gestió de vendes i espais comercials.

 

Ensenyament Esportiu de Règim Especial

· Tècnic esportiu grau mitjà en Salvament i Socorrisme.

 

Curs d'Accès al Grau Superior (CAS)

 

Programes de Formació i Inserció (PFI). Programa Inicialitzador Professional (PIP)