Institut Agustí Serra i Fontanet

 

Horari d'atenció de la direcció

Dilluns de 7 a 9 del vespre. Dimarts i divendres d'11 a 12 del matí.

Oferta educativa

ESO.

CAS.

PIP.

BATXILLERAT: Ciències i tecnologia i Humanitats i ciències socials.

CFGM: Instal·lacions elèctriques i automàtiques, Comerç, Gestió administrativa, Preimpressió digital, Comerç Dual

CFGS: Administració i finances, Automatització i robòtica industrial, Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia, Gestió comercial i màrqueting.

ENSENYAMENT ESPORTIU DE RÈGIM ESPECIAL: Tècnic esportiu grau mitjà en Salvament i Socorrisme