Institut Agustí Serra i Fontanet (Sabadell)

 

vacances_nadal

 

Finalització de classes. Dimarts, 23 de desembre de 2014.

Inici de classes. Dijous, 8 de gener de 2015.

 

 

Us hi esperem el nou any amb molta empenta per seguir endavant!

 Els estudiants voten els seus representants


Aquest dijous 27 de novembre la comunitat d'estudiants de l'Agustí Serra ha votat els estudiants que els representaran en el Consell Escolar.
El Consell Escolar

 

Aquest curs toca la renovació de la meitat dels membres del Consell Escolar. El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, etc. En el nostre cas, això representa la renovació de dos membres del sector alumnes i dos del sector pares.

 

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

 

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

 

Aquells pares i alumnes interessats poden descarregar-se l’imprès de sol·licitud per a presentar-se com a candidats i lliurar-lo a l’AMPA o la secretaria del centre fins al 21 de novembre. Les eleccions tindran lloc el dijous dia 27 de novembre.

 

Us animem a presentar-vos i a implicar-vos activament en l’organització del centre.

 

Imprés de Candidatura Pares Imprés de Candidatura Alumnes

Oferta educativa

Vine a estudiar amb nosaltres

 

ESO

 

BATXILLERAT

Ciències i tecnologia.

Humanitats i ciències socials.

 

Cicles Formatius de Grau Mitjà (FP)

Comerç.

Comerç Dual.

Gestió administrativa.

Instal·lacions elèctriques i automàtiques.

Preimpressió digital.

 

Cicles Formatius de Grau Superior (FP)

Administració i finances.

Automatització i robòtica industrial.

Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia.

Gestió comercial i màrqueting.

 

Ensenyament Esportiu de Règim Especial

Tècnic esportiu grau mitjà en Salvament i Socorrisme.

 

Curs d'Accès al Grau Superior (CAS)

 

Programa Inicialitzador Professional (PIP)