Actualitzada el dia: 18/03/2014

ESO

   BATXILLERATS

CICLES

DIARI DIGITAL

  I N S T I T U T  A G U S T Í   S E R R A   i   F O N T A N E T

Enllaços (LINKS) d'interès:                           Espais telemàtics del nostre centre

Accés a l'aplicació GSA https://aplicacions.xtec.cat/pls/e13_gsa
AGUSTÍ SERRA I FONTANET (a Viquipèdia) http://ca.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%AD_Serra_i_Fontanet
AJUNTAMENT DE SABADELL (educació) http://www.sabadell.cat/estructuramunicipal/p/educacio_cat.asp
CEAPA http://www.ceapa.es/ (Confederación Española de AMPA)
EDUCACION FAMILIAR http://www.romsur.com/edfamiliar/
EPOCA https://epoca.gencat.net/NR/System/Access/ManualLogin.asp
FEDERACIÓ CATALANA DE SALVAMENT I SOCORRISME https://www.salvament.org/
INSTITUT OBERT DE CATALUNYA http://ioc.xtec.cat/educacio/
INSHT http://www.insht.es/portal/site/Insht (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)
INTRANET D'EDUCACIÓ http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/EducacioIntranet/Benvinguda
MINISTERIO DE EDUCACION: http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
PLOTEUS http://ec.europa.eu/ploteus/home_en.htm (portal sobre oportunidades educativas en U. E.)
PORTAL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL AL VALLÈS OCC. http://www.formaciovalles.cat/
SAGA http://educacio.gencat.cat/.../PCPAccesSAGA (portal per a gestió acadèmica)
SOFTCATALÀ http://www.softcatala.org/
UNICEF http://www.unicef.es/educacion/
UNION EUROPEA http://europa.eu/index_es.htm
UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA http://www.uab.es/
UNIVERSITAT DE BARCELONA http://www.ub.edu/homeub/welcome.html
UNIVERSITAT DE GIRONA http://www.udg.edu/
UNIVERSITAT DE LLEIDA http://www.udl.cat/
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA http://www.upc.edu/
UNIVERSITAT POMPEU FABRA http://www.upf.edu/
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI http://www.urv.cat/
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA http://www.uoc.es/portal/catala/index4.html
XARXA TELEMÀTICA EDUCATIVA DE CATALUNYA http://www.xtec.cat/

  Anar al principi