Actualitzada el dia: 18/03/2014

ESO

BATXILLERATS

CICLES

AMPA

DIARI DIGITAL

  I N S T I T U T   A G U S T ═   S E R R A   i   F O N T A N E T

INSTITUT AGUST═ SERRA I FONTANET

Ubicaciˇ del centre

Tel. 93 723 03 12 - Fax 93 723 36 48

Apartat 2142 - 08207 SABADELL

iesagustiserra@centres.xtec.es
iesagustiserra@xtec.cat

(Disposem de servei de cantina)

codi de centre 08039203Curs 2013/2014