Recuperació de cursos anteriors

 

En el següent enllaç trobareu carpetes de diferents matèries amb dossiers de cursos anteriors que cal lliurar al professor de la matèria suspesa.

Caldrà realitzar el dossier del curs suspés. En alguns casos caldrà a més realitzar un examen.

Podeu consultar amb la vostra tutora en quina matèria haureu de realitzar la prova (durant el mes de febrer) per tal de finalitzar el procés de recuperació.

Dossiers de diferents matèries a recuperar