Preinscripció i matrícula ESO

 

El número per determinar l'ordre de les sol·licituds en cas d'empat és el x (número més gran atorgat: x).


Calendari


• Publicació de l'oferta

18 de març de 2016.

 

• Termini per presentar la sol·licitud de preinscripció

del 30 de març al 7 d’abril de 2016 (es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 h del 6 d’abril de 2016)

 

• Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional:

15 d’abril de 2016

 

• Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds

18 d’abril de 2016, a les 11 h al Departament d’Ensenyament (Serveis Centrals: Via Augusta, 202, Barcelona)

 

• Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva

25 d’abril de 2016

 

• Publicació de l'oferta final

17 de maig de 2016

 

• Publicació de les llistes d'alumnes admesos

20 de maig de 2016

 

• Període de Matrículació:

Primer curs d'ESO: del 8 al 12 de juny de 2015, ambdós inclosos.

Segon, tercer i quart curs d'ESO: del 25 al 30 de juny de 2015, ambdós inclosos.

Els alumnes pendents de l'avaluació de setembre, del 25 al 30 de juny de 2015, han de confirmar plaça assignada.

Matrícula extraordinària: del 8 al 10 de setembre de 2015, ambdós inclosos.

 

Documentació i criteris de prioritat (ESO)

 

Documentació per a la Matriculació (ESO)