USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial)

 

Des del curs 2006-07 comptem amb una  aula més, la USEE, Unitat de Suport a l’Educació Especial. Neix com a resposta educativa a l’alumnat, entre els 12 i els 16 anys, amb necessitats educatives especials derivades de trastorns de la personalitat i la conducta.


Un dels objectius d’aquesta unitat és  donar el suport necessari als nostres alumnes,  tant en les necessitats especifiques que presenten,  com en la seva integració social dins del marc de l’escola ordinària. Per això és necessari que, sempre que les característiques de cada alumne ho permetin, puguin participar i compartir el màxim d’activiats escolars del seu nivel.