CPIGS

(Curs de Preparació per a la Incorporació a Grau Superior)

Denominat anteriorment com a Curs de preparació per a la incorporació als cicles de Grau Superior (CAS)

 

Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als Cicles Formatius de Formació Professional Inicial de Grau Superior; en el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, permet l'exempció de la part comuna de la prova d'accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general.

 

La durada mínima d'aquest curs és de 700 hores.

 

El curs s'organitza en dues parts, la comuna i l'específica. El nostre centre prepara la part comuna i la part específica de dues de les opcions existents la Humanística i Social, i la Científico-Tecnològica.

 

Podeu obtenir més informació en el següent enllaç

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/curs-preparacio-gs/

 

Dates de recuperació de CPIGS-CAS en la convocatòria de Setembre 2018.

Recuperació de Setembre