Programes de Formació i Inserció (PFI)

 

1. Auxiliar d'activitats d'oficina i en serveis administratius generals.

2. Auxiliar de manteniment i muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas

 

Calendari

Podeu obtenir més informació en el següent enllaç:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/