AMPA

 

L'AMPA és una entitat sense ànim de lucre, formada per mares i pares d'alumnes de l'institut que voluntàriament ho desitgen. Està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya i és membre de FAMPAES (Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Ensenyament Secundari Obligatori).

Animem a totes les mares i tots els pares a col·laborar en la bona marxa dels estudis dels seus fills. Recordeu que ens podeu trobar en el centre cada dijous de 9 h a 12 h, a la porta a la dreta de consergeria, tal com arribeu des del vestíbul.

ampaagustiserra@lycos.es

 

Objectius

Els objectius que duu a terme són:

• Socialització de llibres: és una de les nostres principals tasques. Aquest sistema permet a totes les famílies dels alumnes un estalvi.

• Activitats extraescolars.

• Col·laboració amb la millora del centre: millora contínua del centre i la tasca educativa.

• Col·laboració molt estreta amb la biblioteca de l'Institut.

Participació en el Consell Escolar: la participació permet col·laborar a les activitats, en la programació d'activitats extraescolars i serveis.