Família professional de Comerç (versió DUAL)


Què és l’FP en alternança i dual?

És la modalitat de formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa.


Objectius

1. Millorar la formació de l’aprenent

› Participant en les activitats productives de l’empresa.

› Contactant amb la cultura i tecnologies de l’empresa.

› Realitzant una estada de 900 a 1.000 hores

(becada o retribuïda d’activitat a l’empresa)

 

2. Contribuir a la millora dels recursos humans de les empreses

› Facilitant la selecció i la captació de persones amb talent.

› Adequant la formació a les necessitats reals de l’empresa.

› Generant més vinculació entre l’empresa i els centres de formació.

 

Com s’organitza?

Els cicles de formació professional es desenvolupen al llarg de dos cursos amb una durada de 2.000 hores, en general.

 

L’FP dual combina la formació de l’estudiant en el centre educatiu amb una estada de treball a l’empresa.

 

taula

· Grau Superior de Gestió de vendes i espais comercials.


· Grau Mitjà d'Activitats Comercials.

Gestió de vendes i espais comercials. CFGS (LOE)

2.000 hores (Torn de tarda)

Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix en gestionar les operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d’espais comercials, segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, aplicant la normativa vigent.

Mòduls professionals. Durada
01 Aparadorisme i disseny d’espais comercials. 99
02 Gestió de productes i promocions en el punt de venda. 99
03 Gestió econòmica i financera de l’empresa. 132
04 Investigació comercial. 132
05 Logística d’aprovisionament. 99
06 Logística d’emmagatzematge. 132
07 Organització d’equips de venda. 99
08 Polítiques de màrqueting. 165
09 Tècniques de venda i negociació. 132
10 Anglès. 132
11 Màrqueting digital. 132
12 Atenció al client, consumidor i usuari. 99
13 Formació i orientació laboral. 99
14 Projecte de gestió de vendes i espais comercials. 99
15 Formació en centres de treball.. 350
Curriculum

Activitats Comercials. CFGM (LOE)

2.000 hores (Torn de matí)

Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix en desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis, i en gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.

Mòduls professionals. Durada
01 Dinamització del punt de venda. 165
02 Gestió de compres. 99
03 Gestió d’un petit comerç. 165
04 Processos de venda. 165
05 Serveis d’atenció comercial. 132
06 Tècniques de magatzem. 132
07 Venda tècnica. 165
08 Anglès. 99
09 Aplicacions informàtiques per al comerç. 165
10 Comerç electrònic. 99
11 Màrqueting en l’activitat comercial. 99
12 Formació i orientació laboral.. 99
13 Síntesi d’activitats comercials. 66
14 Formació en centres de treball.. 350
Curriculum