Plató Fiona McLaughlin

Al·ly Imaz

Cristina Julià

Patrícia Castillo

1r d'ESO

 

BIOGRAFIA: UNA MICA DE LA SEVA VIDA

 

Plató va ser un filòsof grec. Va néixer l’any 427 aC a Atenes, Grècia, i va morir I’any 347 aC també a Atenes.

El nom real de Plató era Arístocles, i “Plató” era un malnom que devia derivar o bé de l’amplada de les seves espatlles, resultat de l'entrenament per la lluita o bé de la grandària del seu front.

Plató

Era fill d’Aristó i Perictíone i emparentat, per part de mare, amb una de les principals famílies aristocràtiques d’Atenes.

Plató va estudiar primerament filosofia ja amb el seu gran mestre Sòcrates. Després va estudiar matemàtiques amb Arquites de Tarent i amb Teodor de Cirene. També va viatjar per Egipte, Sicília i Itàlia en companyia del matemàtic Eudoxi. En el seu retorn va fundar a Atenes la seva famosa escola filosòfica:

L'ACADÈMIA.

Creia que era impossible estudiar la filosofia sense el coneixement previ de les matemàtiques. Potser és per aquest motiu que va fer col·locar a l’entrada de l'Acadèmia la seva cèlebre i significativa frase: “no entris aquí si no ets geòmetra”. Aquesta i moltes d’altres proposicions com “els nombres governen el món”, ens fa veure que estava directament influït per les teories pitagòriques.

Segons Plató, l’estudi de la Geometria havia de començar-se en l’ordre següent:

1.- Definicions

2.- Axiomes

3. - Postulats

4.- Teoremes

Plató es va concentrar en la idea de “la prova” i va insistir en les definicions exactes i les hipòtesis clares.

 

ALGUNS DESCOBRIMENTS

 

En matemàtica el nom de Plató es lliga amb els sòlids platònics. En el Timeu hi ha una construcció matemàtica dels elements (terra, foc, aire i aigua) on es donen el cub, tetràedre, octàedre, i icosàedre com les formes dels àtoms de la terra, foc, aire, i aigua. El cinquè sòlid platònic, el dodecàedre, és el model de Plató per l’univers sencer.  

Sòlids platònics
Tetràedre Cub Octàedre Dodecàedre Icosàedre

Ell creia que la Lluna brilla per la llum reflectida del sol. Pot ser l’apreciació global millor de les opinions de Plató pot obtenir-se d’examinar el que en pensà ha de consistir un curs apropiat d’educació. Una aspecte més important de la filosofia de Plató era “el dialèctic”. Dialèctica és l'art de conversació, de pregunta i resposta; i segons Plató, l’habilitat dialèctica és l’habilitat per proposar i contestar preguntes sobre els éssers de les coses.

Va ser el primer filòsof que va parlar a favor d'un sistema públic de guarderies i col·legis

En el mite de la caverna descriu les dificultats i limitacions dels nostres sentits per tenir una claredat de les idees respecte a la natura.

Plató