Sophie Germain Alan Imperial

Txiqui García

Roger Viñallonga

Andrés Petilo

2n d'ESO

 

Sophie Germain

SOPHIE     GERMAIN   (1776  -  1831)

Sophie va néixer a París el dia 1 d’abril deI 1776.

  Filla d’Ambroise François Germain, diputat de l'Assemblea i de Marie Madeleine Grugelu.

  Sempre havia volgut ser una de les millors matemàtiques. Però els seus pares no la deixaven estudiar perquè en aquella època les dones no podien fer aquella mena de treballs, perquè la gent deia que les dones tenien una inferioritat intel·lectual envers els homes, ella es va dedicar a llegir llibres de la biblioteca del seu pare per aprendre coses noves, sobretot sobre les matemàtiques, al cap dels anys els seus pares van acceptar que Sophie estudiés, quan es fa fundar “L'escola Politècnica de París”.

Shopie estava molt il·lusionada per anar, però fins al 1970 no van acceptar dones, llavors Sophie va presentar un treball amb el pseudònim de Antoine-Auquste Le Blanc, quan el treball va arribar a les mans de Lagrange li va semblar un treball molt interessant, encara que després descobrís que ho havia escrit una dona. Sophie va descobrir moltes teories sobre els nombres primers enters.

Va morir el dia 26 de Juny de 1831, abans de poder rebre el grau de doctora.

 

DESCOBRIMENTS:

  Sophie Germain va demostrar que si X, Y, Z són nombres enters, per tan X5+ Y5 Z5 almenys un dels nombres X, Y o Z haurien de ser divisibles per 5.

Per a tot nombre primer n, menor de 100 no existeix solució a l‘equació de Fermat si cap dels nombres X, Y o Z són divisibles per n.