Fotografia institut Logotip institut

Logotip

Apareix el logotip de l'AMPA

Contacte

El primer dimecres de cada mes, a partir de les 18:00, en la sala de l'AMPA

També, a través de la safata de l'AMPA que es troba en la consergeria del centre.

Mail de l'AMPA

Bloc de l'AMPA

Organigrama

President:
Isidre Morera
Vicepresidenta
Celia San Emeterio
Tresorera
Mari Carmen Gálvez
Secretària
Susana Portillo
Vocals
Cecilia Melo
Juan Manuel Izquierdo
Silvia Montserrat Muñíz

Presentació

L'AMPA de l'Institut col·labora en tot el que és possible dins dels marges que les lleis estableixen: en el Consell Escolar i les seves comissions; i en l'organització i finançament de les diverses activitats extraescolars.

Per una altra banda, realitzem unes trobades bimensuals amb l'equip directiu del centre per analitzar i valorar el desenvolupament del curs, fer propostes de noves activitats i traspassar les aportacions i comentaris que ens fan arribar les famílies.

Pel que fa a les activitats extraescolars, l'AMPA participa en l'Associació Esportiva i Cultural Institut Banús, adscrita al Pla d'Esport a l'Escola. Aquesta iniciativa permet oferir als alumnes activitats esportives i culturals força àmplies.

Creiem que la instauració de la quota única socialitzada ha estat una feina especialment valuosa per a tota la comunitat educativa. Com ja sabeu, ens permet disposar de llibres de lectura, dossiers, material fungible, etc., al mateix temps invertim una petita quantitat anual en la millora d'infraestructures i en la dotació de materials per a les aules.

Us convidem a participar amb nosaltres en els debats i activitats que es realitzen dins de l'associació. Ens trobareu el primer dimecres de cada mes, a les 18:00 i a la sala de l'AMPA.

Rebeu una cordial salutació.

Destinació de la quota de l'AMPA

Hem establert un sistema de quota única per fer un ús col·lectiu i socialitzat dels llibres de lectura i els llibres i dossiers de crèdits variables i de síntesi. Aquest sistema comporta un estalvi important de diners per a cadascuna de les famílies i un ús més racional dels recursos. Així, aquesta quota s'utilitzarà per comprar o finançar el següent:

  • Agenda i llibreta.
  • Llibres de lectura de les matèries, llengua catalana, llengua castellana i anglès.
  • Dossiers i/o llibres dels crèdits variables, dels de síntesi i del treball de recerca.
  • 15% de descompte en la compra dels llibres de text dels crèdits comuns.
  • Assegurança escolar obligatòria.
  • Material complementari i dotacions per informàtica, laboratori, aula taller, idiomes, audiovisuals, educació física...
  • Lloguer d'armariets per als alumnes. En disposem d'uns 240 (sense comptar els instal·lats al juny del 2011).
  • Ajuts a l'alumnat en viatges i activitats.

 

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!