Visita la web del museu
 
Al març, els alumnes de batxillerat tecnològic i científic vam conèixer una de les centrals tèrmiques de tecnologia més avançada a Barcelona: la central de cicle combinat del Besòs, propietat de Fecsa i de Gas Natural.
 
L'avantatge principal d'aquest tipus de centrals és que el seu rendiment és molt més elevat que el de les tèrmiques convencionals gràcies a la combinació de dues turbines: de vapor i de gas natural. De tota manera, encara que la combustió del gas natural és menys nociva que la del fuel-oil i la del carbó, no deixa de ser un combustible fòssil...
 
 
Un cop a la central, l'Edgard, monitor de Fecsa, ens va explicar el seu funcionament i els seus avantatges respecte a les tèrmiques convencionals.
 
Dins l'edifici d'un dels grups vam veure:
Des de fora es veia:
el funcionament del cicle combinat
la carcassa del grup turbines-alternador
les reduïdes dimensions de les turbines
la magnitud dels conductes
els dipòsits de gas natural
les calderes i les xemeneies
la presa d'aigua de refrigeració
els transformadors elèctrics
 
També ens van explicar els plans d'ampliació d'aquesta central:
aviat passarà de tenir dos grups a tenir quatre
 
I per acabar, vam entrar a la sala de comandament, on es controla informàticament el funcionament i la producció d'aquesta central.
Prohibit fer fotos...

Encara que són indiscutibles els avantatges mediambientals d'aquest tipus de centrals repecte a les tèrmiques convencionals, convé ser crític i tenir en compte altres opinions menys optimistes però potser més realistes...