Productes volcànics

 

 

El magma

Un volcà s'origina com a resultat de la sortida a l'exterior del magma fos a través d'una esquerda. 

Un magma és una massa de roques foses i de gasos. Els magmes tenen el seu origen entre la litosfera i el mantell superior, on hi ha prou temperatura per fondre les roques. Un augment local de la temperatura o una de disminució de la pressió són els factors que poden donar lloc a què es produeixi el magma. 

Els magmes es produeixen a les zones on l'equlibri entre temperatura i pressió és límit. 


Els Productes Volcànics

 
 • Productes gasosos: El magma és ric en gasos, perquè està sotmès a grans pressions. Hi ha gasos combustibles o inflamables (hidrogen i hidrocarburs) que en contacte amb l'atmosfera produeixen flamarades a causa de la seva elevada temperatura, i gasos incombustibles (nitrogen, diòxid de carboni i vapor d'aigua) que són expulsats en grans quantitats. 
 • Productes líquids: reben el nom de lava, que és el magma alliberat de gasos. Quan surt a l'exterior, la lava vessa al voltant del cràter en forma de colades volcàniques, que s'hi acumulen i formen el con volcànic. Pot ser fluida, depenent de la seva composició química i en particular del seu menor o major contingut de diòxid de silici. La lava poc densa no té molta sílice i la lava densa en té molta. La temperatura de la lava és variable, oscil·la entre 900 i 1300 graus centígrads. En refredar-se, produeix roques volcàniques. 

 •  
  Al costat podem veure unes columnes basàltiques a Castellfollit de la Roca, produïdes per colades volcàniques i que es troben al parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa  
 • Productes sòlids: són fragments de lava que se solidifiquen prematurament, taponant el cràter o la xemeneia, i que són llençats a l'atmosfera en forma explosiva, com a conseqüència de la pressió creada per l'acumulació dels gasos a l'interior. Segons la grandària, reben diversos noms. 
  • Les bombes volcàniques són de gran tamany, amb un diàmetre entre 5cm i 5m. Les primeres que expulsa són trossos, coàguls, de lava fluida que es refreden abans d'arribar a terra. Tenen forma esferoïdal o de fus, adquirida en la ràpida rotació que experimenten durant el seu vol. A vegades tenen una escorça esquerdada com la del pa. Els blocs són trossos de roques de l´escorça que forma el sostre de la cambra magmàtica que han estat arrossegats pels gasos que sortiren per les fissures al començament de l´activitat volcànica. 
  • El lapil·li té el tamany de les graves, un diàmetre entre 2 i 5 mm. Són escòries molt esponjoses i lleugeres. Quan els elemenets són grossos, desiguals i de color fosc s'anomemen tosca. Les gredes són pedretes petites de dimensions més igualades. 
  • Els cendres volcànics són molt polsoses, el seu diàmetre és més petit de 2mm. El nom de cendres no s'ha d'entendre referit a material residual d'una combustió. Són trossos minúsculs de lava solidificada. 
  Tots aquests materials s'engloben en el nom de productes piroclàstics
  L'emissió de lava, gasos i materials piroclàstics pel cràter d'un volcà, l'anomenem erupció. 

  Activitat Volcànica

  Es poden distingir dos tipus d'activitat volcànica: 
  • Efusiva, amb emissió lenta de laves i un alliberament pacífic dels gasos continguts en els magmes, i 
  • Explosiva, caracteritzada per una violenta despresa dels gasos magmàtics i per la projecció de grans masses de materials sòlids (piroclasts). 

  En general, l'activitat efusiva és característica dels volcans alimentats per magmes bàsics (amb poc contingut en sílice) i fluïds, mentre que l'activitat explosiva és típica dels volcans alimentats per magmes àcids (rics en sílice) i viscosos. 

  El mecanisme d'una erupció volcànica depèn en essència de les característiques fisicoquímiques del magma que els alimenta, principalment, de la seva composició i viscositat, encara que ambdues propietats estan íntimament relacionades. 
  Altres factors que influeixen en el mecanisme de l'erupció volcànica són la tensió de vapor de la fase gasosa del magma, la densitat d'aquest i les condicions geològiques de la zona per on es produeix l'ascens del magma (com l'existència de falles...). 


  S'han de distingir dos tipus d'activitat volcànica: 
  • Activitat principal: inclou les anomenades erupcions principals; i ve acompanyada quasi sempre per fenòmens acústics (com sorolls i explosions subterrànies) produïts pels magmes ascendents, i per deformacions en el sòl en les zones pròximes al volcà. 
  • Activitat Secundària: (vulcanisme atenuat) 

  Segon l'època d'activitat, es pot distingir: 
  • un vulcanisme actual, que englobava els volcans actius en els nostres dies o en període històric. 
  • un vulcanisme recent, que comprèn els fenòmens volcànics que han presentat activitat durant la part superior del terciari, i al quaternari; 
  • i un vulcanisme antic, que comprèn els volcans amb activitat durant èpoques anteriors a l'era terciària. 
  Avui dia hi ha aproximadament 535 volcans actius i 80 d'ells són submarins.