Curs 2014 / 2015

Comissió Pedagògica del Centre
_____________________________

Francisco Casasola Director
Esther Llambric
Cap d'estudis
Antoni Igual
Cap d'estudis nocturn
Susanna Fernández
Coordinador pedagògic
Maria López Secretària
Sònia Serrano
Coordinador d'activitats i serveis
Josep Bertran
Cordinador d'informàtica
Judith Català Coordinador de prevenció de riscos
Eduard Vendrell Coordinador ESO 1er cicle
Montse Haro Coordinadora ESO 2on cicle
Antonio López
Coordinadora Batxillerat
Verònica Osman Cap Dep. de Ll. Castellana i Literatura
Eduard Juanmartí
Cap Dep. de Ll. Catalana i Literatura
Ignacio Arribas
Cap Dep. de Matemàtiques
José Manuel Cuartielles
Cap Dep. de Ciències Socials
Montserrat Güell
Cap Seminaris Filosofia, Economia & Religió
Marisa Berdun Cap Dep. de Llengües Estrangeres
Araceli Cantalejo Cap Seminari de Física i Química
Ma Paulina Morcillo Cap Dep. de Tecnologia
Juan Ramón Muñoz
Cap Dep. d'Educació Física
Salvador Bernadó Coordinador d'Activitats Esportives Extraescolars
David Casñas
Cap Dep. d'Educ. Visual i Plàstica
Patricio Cerrato
Cap Dep. de Música i Clàssiques
Virgínia Alsedà Cap Seminari de Ciències Experimentals
Eva Capdet Cap Dep. d'Orientació Psicoped. & USEE
Dominique Fourey
Cap del Seminari de Francès
Joan Terol Coordinador lingüístic del centre
Judith Rovirosa Aula d'acollida alumnes nouvinguts
Maria Josep Morales
Servei de Psicopedagogia de l'EAP

_________________________

Tornar a la pàgina d'entrada | Mapa del web
IES Manuel de Cabanyes Vilanova i la Geltrú. Garraf. Barcelona Catalunya| a8031711@xtec.cat