Càrrecs de Coordinació del Centre
________________________________________

Àngels Parés Corretge

Coordinador de la biblioteca

Maria Reis González

Coordinadora USEE (Educació Especial)

Mª Josep Morales

Coordinadora d'orientació psicopedagògica EAP

Maria Reis González

Cap del Departament de Psicopedagogia

Eduard Juanmartí

Cap del Departament de Llengua catalana i literatura

Jaume Vives

Cap del Departament de Llengua espanyola i literatura

Ignació Arribas

Cap del Departament de Matemàtiques

José M. Cuartielles

Cap del Departament de Ciències Socials

Àngels Taribó

Seminari de Filosofia, Seminari d'Economia, Seminari de Religió

Marisa Berdun

Cap del Departament de Llengües estrangeres

Dominique Fourey

Cap del Seminari de Francès

Virgínia Alsedà

Cap del Departament de Ciències Experimentals

Araceli Cantalejo

Cap del Departament de Física i Química

Paulina Morcillo

Cap del Departament de Tecnologia

Oriol Jorquera

Cap del Departament de Música i Clàssiques

Sílvia Ortoll

Cap del Departament d' Educació Física

Josep Bertran

Cap del Departament d' Educació Visual i Plàstica

Patrick Cerrato Cap del Departament de Classiques

Tornar a la pàgina d'entrada  |   Mapa web

INS Manuel de Cabanyes Vilanova i la Geltrú. Garraf. Barcelona Catalunya| a8031711@xtec.cat