I
es Cap Norfeu
C/ Ponent s/n
17480 Roses
L'Alt Empordà

Contactar: 
b7005364@xtec.cat

Tel: 972 15 05 67
Fax:  972 15 13 22