EFECTES DE LA CALOR: DILATACIÓ

Amb aquesta experiència podem observar com la calor dilata els diferents cossos, independentment del seu estat, sòlid, líquid o gas.

Dilatació d'un sòlid

Dilatació d'un líquid

Dilatació d'un gas


Material necessari

 • Cilindre i anella de Gravesande
 • Pinces de fusta
 • Lampareta d'alcohol
 • Suport
 • Nou
 • Cèrcol
 • Reixeta
 • Erlenmeyer
 • Tap de suro amb un orifici
 • Tub de vidre
 • Globus
 • Aigua amb colorant

Dilatació d'un sòlid

Dilatació d'un líquid

Dilatació d'un gas
Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.