COM INTRODUIR UN OU DINS D'UNA AMPOLLA

En aquesta experiència intentarem aprofitar la força de la pressió atmosfèrica per introduir un ou dur dins d'una ampolla. Després, intentarem treure'l.

Per això, provocarem una diferència de pressions dins i fora de l'ampolla aprofitant la diferència de temperatures.

Material necessari

 • Ou dur sense closca
 • Una ampolla o recipient transparent amb una embocadura una mica menor que el diàmetre de l'ou dur (l'ou no ha de caure al interior per sí mateix)
 • Cotó
 • Alcohol
 • Llumins
 • Suport
 • Nou
 • Pinça
 • Lampareta d'alcohol

Procés

 • Disposem el material com indica la imatge:
 • Es prepara un ou dur sense closca. L'ou actuarà de tap de l'ampolla o matràs. La mida del diàmetre de l'ou ha de ser major que la de l'embocadura del recipient; és a dir, l'ou no ha de caure per si sol dins del recipient. L' embocadura no ha de ser tampoc massa estreta com per a impedir el pas de l'ou dur.

Per obtenir un millor resultat podem mullar lleugerament l'embocadura, per tal que l'ou tanqui hermèticament l'entrada d'aire a l'ampolla......

 • Introduïm dos trossos de cotó dins del recipient. Per a que la combustió sigui més ràpida podem sucar el cotó en alcohol de cremar.
 • Encenem el llumí, i amb l'altra mà preparem l'ou dur.
 • Just després de tirar el llumí dins del recipient, situem l'ou a l'embocadura del recipient, assegurant-nos de que quedi ben encaixat.

Un cop tenim l'ou dins de l'ampolla podem pensar que igual que ha entrat pot sortir. Hem de plantejar-nos, doncs, la manera de poder-lo treure. Com ho podem fer?

Primerament girem el recipient i situem l'ou, que ara és a dins, a l'embocadura procurant que tapi bé la sortida. Hem d'aconseguir novament trencar l'equilibri de pressions.

Així que l'únic que hem de fer, un cop hem situat l'ou en la posició correcta, és escalfar l'aire de dins del recipient.

A mida que anem escalfant l'aire de l'interior del recipient l'ou va sortint cap a fora.
Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.