3- Fem un paper buscapols


Fabriquem un paper que ens permet identificar el pol positiu i el pol negatiu d'un circuit o d'un generador de corrent continu

Vídeo

buscapols
Material
  • nnPaper de filtre.
  • Aigua.
  • Sal comuna.
  • Dissolució de fenolftaleïna.
  • Pila de petaca o els terminals d’un circuit de corrent continu. 
    n
Documentació en PDF: documentacio
Volem fer un paper buscapols, és a dir, un paper que ens indica la polaritat de les piles i bateries, o dels terminals dels cables dels circuits de corrent continu. La "fabricació" d'aquest paper és ben senzilla. 

Experiment anterior (2/6) Anar a la pàgina principal
Experiment següent (4/6)